Iloinen lapsi leikkii ulkona

Päivitetty: 31.1.2024

Tilapäinen varhaiskasvatus

Lapsi, jolla ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, voi osallistua tilapäisesti kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tilapäisen varhaiskasvatuksen kesto voi olla yksittäisiä tunteja tai 1–5 päivää kuukaudessa. Tilapäinen varhaiskasvatus eli ns. parkkihoito ei keskeytä lapsen kotihoidon tuen etuutta. Tilapäishoidossa oleva lapsi on vakuutettu hoidossa oloajan.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsi voi saada tilapäistä hoitoa jos päiväkodissa tai perhepäivähoitokodissa on vapaa paikka eikä lapsella ole muuta kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Toimi näin

Voit tiedustella tilapäistä hoitopaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoitajalta suoraan alueen päiväkodin johtajalta. Tilapäishoitoon ei ole erillistä hakemusta. Vakuutuksen, tilastoinnin ja laskutuksen vuoksi perheen yhteystiedot kirjataan ylös tilapäisessä hoitopaikassa ja tallennetaan varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään.

Tilapäishoidosta perittävät maksut

Maksut 1.8.2022 alkaen:

  • Alle 4 tuntia: 5 €/tunti, sisaruksista 3 €/tunti
  • 4–10 tuntia: 20 €/päivä, sisaruksista 12 €/päivä

Etusivu