Lepän punaiset marjat

Päivitetty: 26.2.2021

Heinolan luonnonympäristö on ruhjelaaksojen muovaamaa, järvien elävöittämää metsämaisemaa, jossa pellot ovat pienipiirteisiä ja hajanaisia.

Kalliomaat ja pohjamoreenikumpareet tekevät maisemasta kumpuilevan, ja voimakkaan erityisleimansa sille antavat harjujaksot.

Heinola kuuluu Etelä-Hämeen eliömaakuntaan. Vaikka metsät ovat pääosin havupuuvaltaisia kankaita, myöhään jatkuneen kaskikulttuurin vaikutus näkyy rehevänä kasvillisuutena ja koivikoiden yleisyytenä. Lehdot kertovat ympäristöään ravinteikkaammasta kallioperästä mutta myös edullisesta paikallisilmastosta.

Luonnonympäristön monipuolisuuden ansiosta Heinolan luonto on hyvin monimuotoista ja suojeltavia alueita ja eliöitä on paljon.

Suojeluohjelmat, -alueet ja luonnonmuistomerkit

Heinolan alueella on useita valtakunnallisiin suojeluohjelmiin ja 17 NATURA 2000 -verkostoon kuuluvaa kohdetta.

Yksityismaiden luonnonsuojelualueita Heinolassa on lähes sata ja luonnonmuistomerkkejä pari kymmentä.

Nimikkokasvi ja -eläin

Heinolan kaupungin nimikkokasvi on ketonukki (Androsace septentrionalis) ja nimikkoeläin Ilves (Lynx lynx).

Etusivu