Päivitetty: 30.11.2023

Muurahaissaari
Taipale
Luonnontilaisia metsäsaaria, kuusivaltaista sekametsää, luonnontilaisen omaista mäntymetsää; 25 ha

Kuijärvi-Sonnanen
Paistjärvi, Taipale, Imjärvi ja Hirvisalo
Havumetsää, suppalampia, pikkujärviä, vanhan metsän alueita, harjualueita, harjukasvillisuutta; 2331 ha (osittain Jaalan puolella)

Pyssyharju
Jyränkö
Harjualue, mäntyvaltainen metsä, puolilehto- ja harjukasvillisuus; 118 ha

Läpiän koivikkolehdot
Jyränkö
Kaskeamisen ja metsälaidunnuksen synnyttämä koivikkolehto; 11 ha

Mataraniemi-Mäyrämäki
Heinola
Luonnontilainen lehto; notkolehto jossa uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja; 36 ha

Mäyrävuoren – Seppälänjoen metsät
Nuoramoinen
Yhtenäinen vanhanmetsän alue, kuusivaltaisia metsiä, luonnontilaisia korpijuotteja ja erämaisia metsälampia, maisemallisesti merkittäviä kallioita, laajahko, tietön erämainen kokonaisuus; 85 ha

Linnusvuoren vanhat metsät
Nuoramoinen
Melko luonnontilainen vanha metsä, lehtomaista ja tuoretta kangasta, mäkien lakiosat kuivaa kangasta; 82 ha

Arola
Taipale
Vanha autio tila, niittykasvillisuutta, luonnontilaan palautunutta nevaa, melko luonnontilaisia metsiä; 32 ha

Mäyrävuoren vanha metsä
Paaso
Kaskeamisen tuloksena syntynyt hieskoivuvaltaista lehtimetsää, lehtoa ja lehtomaista metsää; 50 ha (osittain Pertunmaalla)

Heponiemen metsät
Taipale
Lehtomaista kangasta, luonnontilaisia kaskikoivikkoja, lehtipuuvaltaista metsää, tärkeä elinympäristö monipuoliselle eliö- ja lintulajistolle; 51 ha

Imjärven-Salomäen metsät
Imjärvi, Hirvisalo
Koivu- ja mäntyvaltaista mustikka- ja puolukkatyypinmetsää; 55 ha

Paason niityt
Paaso
Monilajinen pienruohoniitty, ketokatkeron kasvualue; 1 ha

Rautvuori
Lusi, Heinola
Silikaattikalliota, rapautumislouhikko, kallionaluslehto; Kallioaluekokonaisuus, jossa on uhanalainen eliölajisto; 11 ha

Kelloniemi
Taipale
Laaja-alainen, vaihteleva alue karuista männiköistä kallionaluslehtoihin, metsälehmuksia, laajoja vanhan metsän alueita; 229 ha (osittain Iitissä)

Kullaan lähteet
Jyränkö
Melko luonnontilainen lähteikkö, muutama isompi lähdelampi, suoalueita; 6 ha

Vitsajärvien vanha metsä
Lusi
Vanhaa havuvaltaista sekametsää, paljon lahopuuta; 16 ha

Mielas
Paistjärvi
Vanhaa luonnonmetsää, runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä; 30 ha

Etusivu