Päivitetty: 10.7.2023

Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Ranta-asemakaava koskee seurakunnan omistamaa entisen Kurenniemen leirikeskuksen aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Seurakunnalle tarpeettomaksi käyneen leirikeskuksen tilalle kaavoitetaan yksi kortteli kolmea loma-/asuinrakennuksen rakennuspaikkaa varten.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 14.9.2021.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.9.2021 – 18.8.2022
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.9. – 29.9.2021
  • Kaavaehdotus nähtävillä 18.8. – 18.9.2022
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kaavan laatija:
Alpo Leinonen
Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen
puh. 044 055 5195
sähköposti: alpoe.leinonen@gmail.com

Kaavaehdotuksen asiakirjalinkit

69 Kurenniemi ranta-asemakaavaehdotusReakSpeaker Kuuntele kuvake

69 Kurenniemi kaavaselostus liitteineenReakSpeaker Kuuntele kuvake

KuulutusReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaluonnoksen asiakirjalinkit

Etusivu