Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Ranta-asemakaava koskee seurakunnan omistamaa entisen Kurenniemen leirikeskuksen aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Seurakunnalle tarpeettomaksi käyneen leirikeskuksen tilalle kaavoitetaan yksi kortteli kolmea loma-/asuinrakennuksen rakennuspaikkaa varten.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 14.9.2021.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.9.2021 alkaen siihen saakka, kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.9. – 29.9.2021
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kaavan laatija:
Alpo Leinonen
Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen
puh. 044 055 5195
sähköposti: alpoe.leinonen@gmail.com

Etusivu