Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Pirttiniemen (26) ja kaavalla muodostettavan uuden kaupunginosan Laajalahden (31) kaupunginosissa Vuohkallion moottoritieliittymän ja Suokannaksen yritysalueen välistä aluetta. Lisäksi Sammontien katualueen eteläinen osuus ja Sukurantie.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on laajentaa yritysaluetta, tarkastella olemassa olevien korttelialueiden tarkennustarpeita sekä selkeyttää katualueiden asemakaavallinen tilanne.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 15.2.2023 päätti aloittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 716 Etelä-suokannas.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.1.-25.2.2024.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 12.10.2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 25.1.-25.2.2024
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Asiakirjalinkit

Kaavakarttaluonnos.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostus liitteineen.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmat asiakirjalinkit

Kuulutus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu