Päivitetty: 17.7.2023

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Luhtapaunin (24) ja Laajalahden (31) kaupunginosissa Vuohkallion moottoritieliittymän ja Suokannaksen yritysalueen välistä aluetta. Lisäksi Sammontien katualueen eteläinen osuus ja Sukurantie.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on laajentaa yritysaluetta, tarkastella olemassa olevien korttelialueiden tarkennustarpeita sekä selkeyttää katualueiden asemakaavallinen tilanne.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 15.2.2023 päätti aloittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 716 Etelä-suokannas

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä . .2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu