Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1) kaupunginosassa seurakunnan omistamaa maa-aluetta, jossa sijaitsee mm. kirkko, seurakuntakeskus ja pappila sekä Harjukadun itäpuolella sijaitsevaa puu- ja kerrostaloaluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kirkkokorttelin sekä Harjukadun kortteleiden rakennuskannan kehittämisen ja uudistamisen mahdollisuuksia.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 26.5.2021 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 706Seurakuntakeskus.

Asemakaavan muutosalueella tehdään rakennusinventointia rakennustutkijan toimesta 16.1.2022 alkaen.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 5.6.2021 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu