Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Vuohkallion teollisuusalueella. Aluetta rajaavat Valtatie 4, Sukurantie, Siltakatu (maantie 140) ja Koivutie.

Tavoitteet ja sisältö

Aloite asemakaavan muutokseen on tullut Vattenfallilta. Aloitteessa pyydetään muuttamaan voimassa olevan asemakaavan teollisuusaluetta siten, että tontilla sallittaisiin pysyvä tehokas lämpölaitos. Samalla tarkistetaan koko Vuohkallion teollisuusalueen asemakaavan ajantasaisuus. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös ympäröivän alueen maankäyttömahdollisuuksia.

Suunnitteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 22.12.2010 alkaen.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 22.12.2010 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 12.10. -11.11.2011
  • Kaavaehdotus nähtävillä 
  • Lainvoimaisuuskuulutus 

645 Vuohkallio osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu