Lahden pohjukka Kuisankärjessä

Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Sinilähteellä (kaupunginosassa 21.) Ruotsalaisen ja Sinilähteen asuinalueen välissä. Kaavaan sisältyy myös vesialuetta ja saaria. Maa-alueen osalta kyseessä on asemakaavan muutos, vesialueen osalta asemakaava.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella alueelle uusia pientalotontteja ja Sinilähteen asukkaiden käyttöön erilaisia virkistysalueita.

Suunnittelualue

Kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2009. Luonnosvaiheen jälkeen kaava-alue on jaettu kahteen osaan pohjoisosaan ja ko. eteläosaan. Tekninen lautakunta hyväksyi II kaavaehdotuksen ja siihen liittyvät rakentamistapaohjeet 7.6.2016 § 75. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 24.4.2017 § 18. Korkein hallinto-oikeus on  päätöksellään 28.3.2019 hylännyt valituslupahakemukset hallinto-oikeuden päätöksestä. Kaava sai lainvoiman 3.4.2019.

Laatija: kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- arviointisuunnitelma (OAS) 10.10.2007 – 29.08.2014
  • Kaavaluonnos nähtävillä 08.06. – 08.07.2009
  • Kaavaehdotus ja rakentamistapaohjeet nähtävillä 29.08. – 27.09.2014
  • II kaavaehdotus ja rakentamistapaohjeet nähtävillä 24.08. – 23.09.2016
  • Lainvoimaisuuskuulutus 3.4.2019
Asiakirjat
Etusivu