Päivitetty: 30.8.2023

Heinolan kaupungin alueella on 250 virallista yksityistietä. Näiden yhteispituus on noin 560 km.

Kunnallisen avustuksen piiriin kuuluu noin 120 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 400 km.

Haja-asutusalueen tiet ovat ryhmitettävissä pääosin kolmeen ryhmään:

  • Maantiet. Käsittää tärkeimmän tieverkoston ja niiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus.

  • Yksityistieverkosto. Tienpitäjänä toimii yksityistien tiekunta, joka kerää tarvittavan rahoituksen tieosakkailta yksikkömaksuina. Tiekunta voi saada kunnan avusta ja joissain tapauksissa myös valtion avustusta esimerkiksi siltojen korjauksiin. Tähän ryhmään kuuluvat myös useimmat metsäautotiet.

  • Rasitetiet, sopimukseen perustuvat tiet (mökkitiet) ja yksityiset eli omat tiet. Näille teille on tyypillistä että niitä saa käyttää ainoastaan tieoikeuden haltijat ja kukin vastaa omien tarpeidensa mukaan kunnossapidosta.
Etusivu