Päivitetty: 19.3.2024

Kaupunki myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Avustettavan yksityistien tulee palvella pysyvää asutusta tai sillä on oltava huomattava paikallinen merkitys.

Avustus ja sen määrä on täysin kaupungin harkinnassa ja avustusmäärät vaihtelevat vuosittain talousarvion puitteissa. Heinolan kaupungin maanmittausinsinööri päättää tiekunnille myönnettävistä avustuksista.

Kunnossapitoavustusta haetaan maanmittausinsinöörille osoitetulla hakemuksella. Avustuksen hakuaika on yleensä maaliskuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustus myönnetään yleiset ehdot täyttäville tiekunnille maanmittausinsinöörin harkinnan mukaisesti.

Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi jättää kunnossapitoavustushakemuksen yhteydessä tai erillisenä hakemuksena. Hakemuksesta tulee selvitä:

  • haettava avustuksen määrä
  • hankkeen toteutusajankohta
  • suunnitelma perusparannushankkeesta
  • tiedot perusparannuksen työkohteesta, kokonaiskustannuksista (arvio) ja rahoituksesta (mahdollinen valtionapu ja tiekunnan osuus)
  • puhelinnumero mahdollisia lisätietojen kyselyjä varten

Perusparannusavustusten myöntämiseen kaupungin talousarviossa ei ole erillistä määrärahaa. Mikäli perusparannusavustuksia tullaan myöntämään, niin ne ohjataan kaikkein kiireellisimpiin töihin ja etusijalla ovat työkohteet, jotka helpottavat tämän jälkeen kunnossapidon menoja.

Maanmittausinsinöörille osoitetut, määräajan sisällä (yleensä maaliskuun loppu) saapuneet perusparannusavustushakemukset käsitellään kyseisen vuoden yksityistieavustusten yhteydessä.

Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden yksityistieavustusten yhteydessä.

Yksityistieavustushakemuksen palauttaminen

Suosittelemme täyttämään hakemuksen sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen voi kuitenkin myös palauttaa paperisena tulostamalla PDF-linkistä hakemuspohjan ja palauttamalla sen Heinolan kaupungin asiakaspalveluun osoitteeseen Torikatu 8. Paperisen täytetyn hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Heinolan kaupunki, Kirjaamo, PL 1001, 18101 Heinola. Kirjekuoreen tai sähköpostiin täytyy laittaa yksityistieavustukset 2024 ja hakemus tulee palauttaa 31.03.2024 klo 24:00 mennessä.

A) Sähköisesti lomakkeen täyttämällä (Suositeltavin)

B) Paperituloste henkilökohtaisesti palauttamalla Asiakaspalveluun osoitteeseen Torikatu 8, 18100 Heinola. Huomioi aukioloajat.

C) Postitse ja sähköpostilla kirjaamoon: Heinolan kaupunki, Kirjaamo, PL 1001, 18101 Heinola / kirjaamo@heinola.fi

Etusivu