Päivitetty: 17.8.2022

ELY- keskukselta on mahdollista hakea valtionavustusta perusparannukseen. Tien tulee olla ELY- keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Myönteinen valtionavustuskelpoisuuspäätös edellyttää, että tielle on perustettu tiekunta ja tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta. Lisätietoja ELY- keskuksen sivuilta.

Metsäkeskuksen kautta on mahdollista hakea tukea metsäteiden perusparantamiseen. Tuki edellyttää, että metsätalouskuljetusten osuus on yli 40 %.

Etusivu