Päivitetty: 10.3.2021

Heinolan kaupunginmuseon kokoelman keräämisen aloitti opettaja Alli Heinämaa 1940-luvulla. Erilaisia keräyksiä järjestettiin 1950- ja 1960-luvuilla kokoelman kartuttamiseksi.

Etenkin 1990-luvulta lähtien kokoelmien painopiste kääntyi esine- ja tyylihistoriaan. Kaupunginmuseon kokoelmasta löytyy esimerkkejä 1600-luvun barokkituolista 1970-luvun keittiöön, 1700-luvun keramiikasta muoviastioihin.

Tekstiilikokoelmassa on asuja 1800-luvun loppupuolelta lähtien, kirjontatöitä, käyttötekstiilejä sekä suuri kokoelma Heinolassa toimineen Mattisen Teollisuus Oy:n tuotteita. Lisäksi kerätään mm. Scantex-tehtaan vaatteita.

Uuden kokoelmaohjelman määrittelyn mukaan Heinolan museot on paikallismuseo, jonka tallennusalue määrittyy ensisijaisesti toiminta-alueesta, eli Heinolasta ja lähiseudusta. Ensisijaisia ovat paikkakunnalla valmistetut ja/ tai käytetyt esineet, siihen liittyvät valokuvat, taideteokset ja arkistomateriaali. Vuosina 1984-2015 painotettiin paikallishistorian lisäksi tyylihistorialista aineistoa (huonekalut, keramiikka, hopea yms.). Jatkossa sitä kartutetaan vain erikoistilanteessa, kun esineellä tai esineryhmällä on voimakas yhteys paikkakunnalle. Oma kokonaisuutensa on Lääninkivalteri Aschanin talon pääosin kustavilainen sisustus, johon ei enää tehdä hankintoja kuin poikkeustapauksissa (heinolalainen omistus- tai valmistushistoria sekä ajallinen yhteys).

Etusivu