9.2.2022 klo 17:00 - 18:30

Sukurantien tiesuunnitelma 9.2.2022 klo 17–18.30

Tiekuva

Kutsu yleisötilaisuuteen


Tiesuunnitelman kohde: Maantien 412 (Sukurantien) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille vt 4 Heinolan pohjoinen eritasoliittymä – mt 140, Heinola
.

Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta rakentamalla jalankulku- ja pyöräväylä Sukurantien eteläpuolelle, valtatien 4 Heinolan pohjoisen eritasoliittymän ja maantien 140 väliselle tieosuudelle.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voit tutustua ennakkoon kaupungin verkkosivuilla.

Heinolan kaupunki käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, voit tutustua verkkosivujen tietosuojaosioon.  

Lisätietoja

Ari Matteinen
Puh. 050 049 7251 | ari.matteinen@heinola.fi

Tapahtuman hinta

Maksuton tilaisuus

Etusivu