Päivitetty: 6.4.2021

Heinolan kaupunki ja Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta kutsuivat taloyhtiöiden edustajat ja energiansäästöstä kiinnostuneet asukkaat energia-aiheiseen asukasiltaan. Tilaisuus nauhoitettiin, mutta valitettavasti siinä ei ole tekstityksiä.

Heinolan kaupungin terveisten jälkeen energianeuvonta johdatteli energiatehokkuuteen ja esitteli alueellisen energianeuvonnan taloyhtiökampanjan. Lopuksi kuultiin rakennusvalvonnan vinkit taloyhtiöiden energiaviisaisiin toimenpiteisiin ja keskusteltiin monista mielenkiintoisista aiheista, kuten tyhjillään olevien tilojen haasteista ja asuntokannan nykytilasta.

Heinolan kaupungin terveiset

Heinolan kaupunki liittyi vuonna 2019 HINKU-verkostoon eli hiilineutraalien kuntien verkostoon. Verkostossa kerätään tietoa koko Heinolan alueella tapahtuvan toiminnan hiilijalanjäljestä. Kaupunki haluaa toimia esimerkkinä ja samalla innostaa energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön.

Muita toimenpiteitä ovat kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet ja kampanja öljylämmityksen vähentämiseksi. Kaupungilla on öljylämmityksessä enää kaksi kiinteistöä, joista toista pidetään, kriisiajan varalämmönlähteenä. Elämänkaaritalossa on uusi öljykattila ja on sen takia vaihtamatta.

Katuvaloissa on siirrytty led-tekniikkaan, mikä on tuonut säästöjä. Tänä vuonna aloitetaan ilmastotyön toimenpideohjelma/ilmastotiekartan valmistelu, missä on tarkoitus selvittää isoimmat vaikuttamisen paikat ja miten niihin yhdessä päästäisiin vaikuttamaan.

Taloyhtiökampanjan esittely ja johdatus energiatehokkuuteen

Alueellinen energianeuvonta on puolueetonta ja ilmaista energianeuvontaa, jota hoitaa Päijät-Hämeen alueella Ramboll. Neuvontaa ei tarjota yksittäisten laitevalintojen ja suunnittelun osalta. Neuvoa saa ositteesta energianeuvonta(at)ramboll.fi

Keväällä 2021 paikalliset energianeuvojat pyörittävät Energiaviraston rahoittamaa ja Motivan ylläpitämää Taloyhtiökampanjaa, johon kuuluu muun muassa taloyhtiöfoorumit, webinaarit, ja energiatarkastukset. Taloyhtiöfoorumeissa ajatuksena on löytää lähellä olevia taloyhtiöitä verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia energiaratkaisuista.

Taloyhtiöiden energian- ja vedenkäyttö nivoutuvat tiiviisti yhteen. Ihmiset, sähkölaitteet ja aurinko tuovat lämpöä, joka kulkeutuu ulos ilmanvaihdon ja viemärin kautta ulos. Käyttöveden lämmitys kuluttaa 20-30 % kiinteistöjen lämmitysenergiasta. Kun kulutusta mitataan esim. vesimittareilla, säästäminen yleensä kasvaa.

Rakennusvalvonnan vinkit

Yksittäinen ilmalämpöpumppu ei vaadi lupia, mutta kerrostalossa vaaditaan ilmoituslupamenettely julkisivun takia. Julkisivumuutoksiin tarvitaan aina toimenpidelupa.

Vesi-ilmalämpöpumppu ei vaadi lupaa, mutta siitä olisi hyvä ilmoittaa, jotta saadaan lämmitysjärjestelmästä tieto RAHU-rekisteriin oikein. Vesi-ilmalämpöpumppu on maalämpöä edullisempi vaihtoehto ja tuottaa säästöä lähes yhtä paljon.

Maalämpö vaatii toimenpideluvan. Pohjavesialueille ja pohjaveden valuma-alueille ei yleensä myönnetä lupaa. Korroosionestoaineita ei saa käyttää lämpökaivoissa, vaaditaan lupavaiheessa.

Aurinkopaneelit voidaan asentaa lappeen suuntaisesti ilman lupaa, mutta jos lappeen suunnasta poiketaan, tarvitaan julkisivumuutos. Aurinkopaneeli toimii Suomessa parhaiten touko- ja kesäkuussa eli yllättävän viileässä, mutta aurinkoa pitää olla. Paneeleissa on virta päällä koko ajan, mikä tuo hieman haasteita paloturvallisuuteen. Laite ei myöskään saa häiritä savunpoistoa. Turvakytkin ei tee paneelia virrattomaksi, mutta asennustöitä voi silloin tehdä huoltotöitä.

Keskustelua

Energiaremonteissa lainarajat tulevat äkkiä vastaa, kun 70-luvun taloissa on paljon muutakin remonttitarvetta, niin ei oikein voida miettiä uusia lämmitysmuotoja. Vanhempaa väestöä ei myöskään voida asettaa velkavankeuteen ja jos talossa on paljon asuntoja sijoittajilla, voidaan laina tulkita yrityslainaksi. Haaste on tunnistettu muuallakin kuin Heinolassa, jopa Espoossa. Urakoiden yhdistäminen on yksi mahdollisuus.

Kolmikerroksiset talot eivät ole Heinolassa suosittuja, kun ei ole hiisiä. Ehkä kaupunki voisi avustaa avustusten hakemisessa ja vaikka rahallisesti avustaa myös itse.  Se olisi suuri investointi, kun kotona voitaisiin asua kotona pidempään. Kaidehissi on yksi vaihtoehto. Lähes joka taloon voitaisiin tehdä jälkiasennushissi.

Etusivu