Päivitetty: 24.3.2023

Haemme päiväkodin johtajan viransijaista Heinolan kaupungin Hyvinvointitoimialan pohjoiselle varhaiskasvatusalueelle ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024.

Heinolan kaupungin hyvinvointitoimialalla työskentelee tällä hetkellä lähes 425 alan ammattilaista. Hyvinvointitoimialaan kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, opetus- ja koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja virikkeellinen elämä -palvelualue (kirjasto-, nuoriso-, liikunta ja museopalvelut). Palvelualueet tekevät tiivistä yhteistyötä.

Tehtäväkuvaus

Pohjoisella varhaiskasvatusalueella työskentelee noin 20 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja lapsia alueella on noin 100. Alueen varhaiskasvatus toimii tällä hetkellä Kettukallion päiväkodissa ja esiopetus kk:n koulun yhteydessä. Pohjoiselle varhaiskasvatusalueelle valmistuu vuonna 2025 Kirkkis-talo, jossa päiväkoti ja esiopetus toimivat alakoulun kanssa yhteisessä toimintaympäristössä. Heinolassa esiopetuksessa toimitaan alkuluokkamallin mukaisesti.

Päiväkodin johtajana vastaat palvelukokonaisuutesi pedagogisesta johtamisesta, henkilöstö- ja talousasioista, turvallisuudesta sekä toiminnan laadusta. Toimit tiiviissä yhteistyössä muiden päiväkodin johtajien ja rehtorin kanssa sekä olet aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Mikäli pohjoisella varhaiskasvatusalueella järjestetään perhepäivähoitoa, kuuluu tämä myös vastuualueeseesi.

Edellytämme varhaiskasvatuspalveluiden hyvää tuntemusta sekä hyvää organisointitaitoa, kykyä tehdä päätöksiä ja taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tietoteknistä osaamista sekä neuvottelu- ja viestintätaitoja. Kokemus päiväkodin johtamisesta sekä johtamiskoulutus voidaan katsoa eduksi.

Arvostamme laaja-alaista pedagogista osaamista, varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ymmärtämistä, kehittämismyönteisyyttä, hyvää paineensietokykyä sekä tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamistapaa. Asiakastyön, verkostoitumisen, henkilöstö-, talous- ja turvallisuusjohtamisen taidot ovat myös tarpeellisia.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 31§) mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus sekä vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito, jollei kelpoisuus päiväkodin johtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 6.4.2023 klo 12.00. Hakemukset sähköpostiin: paivi.salminen@heinola.fi.

Lisätietojen antajat:
Päivi Salminen, varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Työn kesto: 1.8.2023 – 31.7.2024

Palvelusuhteen tyyppi: Määräaikainen

Palkka: 3313,98 €

Työn luonne: Kokoaikatyö

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus

Rekrytoiva yksikkö: Hyvinvointi, varhaiskasvatus

Työnantaja: Heinolan kaupunki

Työnantajakuvaus:
Heinolan kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Rakennamme kaupunkiamme yhdessä 1274 ammattilaisen voimin. Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Etusivu