Päivitetty: 2.12.2022

Haemme Heinolan kaupungin eri toimialoille korkeakouluharjoittelijoita, työskentelemään, tutustumaan ja osallistumaan kaupungin toimintaan.

Korkeakouluharjoittelijoiden tehtävät toimialoittain ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:

Elinvoimatoimialalla tehtävät voivat liittyä esimerkiksi yritysyhteistyöhön, kehittämishankkeisiin, ekosysteemityöhön tai asiakkuudenhallintaan hakijan mielenkiinnon mukaan.

IhmisjoukkioVirikkeellisen elämän palvelualueen harjoittelija työskentelee museo-, kirjasto-, liikunta ja/tai nuorisopalveluissa ja tehtävät koostuvat mm. viestintään, valmisteluun ym. liittyvistä tehtävistä opiskelijan omien toiveiden mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen harjoittelijan työ muodostuu hyte-verkostoyhteistyöstä, hyvinvointisuunnitelman seurannasta ja raportoinnista sekä ennakkovaikutusten arviointien valmistelusta. Työ suuntautuu kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistämiseen, muun muassa ravitsemukseen, ehkäisevän päihdetyön toimenpiteisiin, liikkumiseen, vanhemmuuden tukeen, kotouttamiseen sekä mielenterveyden edistämiseen Heinolassa.

ympäristöLupa- ja valvontatoimialalla tehtävät koostuvat ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen projektiluonteisista tukitehtävistä sekä selvityksistä ja valvontatehtävien avustavista tehtävistä.

kypärä kynä karttaTeknisellä toimialalla tehtäviin kuuluvat monipuoliset kaupunkiympäristön palvelutehtävät kuten katuyksikön puisto- ja liikunta-alueiden tehtävät tai työmaiden valvonta, ohjaus, järjestely, seuranta, työnjohdon sijaistaminen, kustannusarviolaskenta / jälkiseuranta, materiaalitilaukset, yhteydenpito kolmansiin osapuoliin rakennuskohteissa, tiedottaminen, kokouksiin osallistuminen ym. Unohtamatta erilaisia ja monipuolisia kaupunkiympäristöön liittyviä kehittämis- ja projektitehtäviä.

Digitaaliset palvelutYhteisten palveluiden toimialalla hallinnossa tehtäviisi kuuluvat muun muassa päätösten valmisteluun liittyvät taustaselvitystyöt, hallintoon ja/tai talouteen ja/tai henkilöstöhallintoon liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelu ja erilaiset kehittämistehtävät. Digi- ja tietohallinnossa tehtävät koostuvat puolestaan digitalisaation ja/tai tietoturvaan liittyvistä kehittämistehtävistä. Opiskelijan omat toiveet huomioidaan myös tehtävien sisällössä.

Odotukset ja yleistä harjoitteluun liittyen

Kaikkien toimialojen harjoittelijoiden tehtäviä voidaan räätälöidä omia vahvuuksiasi ja oppimistavoitteitasi tukeviksi. Tarjoamme siis mahdollisuutta päästä hyödyntämään ja soveltamaan opinnoissa hankittua osaamista käytäntöön.

Odotamme sinulta oma-aloitteista työotetta, hyviä kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, halua toimia erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä, kiinnostusta oppia uusia asioita sekä hyviä digi- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittämisintoa.

Harjoittelu on kokoaikaista ja palkka on 1 553 euroa/kk. Harjoittelun kesto on 3-5 kuukautta. Harjoittelu alkaa sopimuksen mukaan. Myös osittainen etätyö on mahdollista.

Jätä sähköinen hakemuksesi harjoittelupaikkaan 15.1.2023 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Luemme hakemuksia koko hakuajan ja olemme yhteydessä hakijoihin ja teemme valintoja jo hakuajan aikana.

Lisätietoja:

Yhteiset palvelut ja yleistä kysyttävää harjoittelusta:
Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja, puh. 044 780 1420 (hallinto, henkilöstö, talous)
Vesa Huttunen, tietohallintopäällikkö, puh. 044 797 8500 (digitalisaatio, tietohallinto, ICT)

Tekniset palvelut sekä lupa ja valvonta:
Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja, puh. 050 091 8597

Hyvinvointipalvelut:
Anne Andersson, palvelualuejohtaja, puh. 050 595 1427 (virikkeellinen elämä)
Kirsi Mäkilä, palvelualuejohtaja, puh. 044 797 8577 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)

Elinvoimapalvelut:
Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja, puh. 044 797 6230

Sähköpostiosoitteet:  etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etusivu