Rautatiesilta ja Kymi

Päivitetty: 29.4.2024

Heinolan kaupungin hankintoja hoidetaan taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaupungin hankinnat suoritetaan hajautetusti toimialoittain. Kilpailutuksessa noudatamme hankintalakia ja kaupungin hankintaohjeistuksia.

Tarjoajille

Tarjouspyynnöt julkaistaan sähköisesti Hilmassa. Noudata ensisijaisesti tarjouspyynnön ohjeita. Hankinnat jakautuvat taloudellisen arvonsa perusteella kolmeen eri ryhmään, hankintalaissa tarkoitettuihin:

  • kansalliset kynnysarvot alittaviin,
  • kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja
  • EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

Kaupungin hankintaohje sisältää yleisiä ohjeita hankintamenettelyistä ja -valtuuksista sekä hankintaperiaatteista, päätöksenteosta ja sopimusmenettelystä. Pienhankintaohje täydentää hankintaohjetta.

Yrittäjät ja hankintayksiköt voivat olla yhteydessä hankintoihin liittyvissä yleisissä kysymyksissä Päijät-Hämeen Yrittäjien hankintaneuvonta, järjestöpäällikkö Jenni Vesanen. Kaupungin elinvoimapalvelut auttavat kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Heinolan kaupungin aktiiviset hankintailmoitukset

185/02.08.03/2024 / Kirkonkylän koulun purku-urakka

Etusivu