Päivitetty: 17.1.2022

Aluevaalit

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022

Kirjasto, Kauppakatu 12, (kirjaston alakerrassa, käynti Virtakadun puolelta)

 • ke 12.1., klo 9–19
 • to 13.1., klo 9–19
 • pe 14.1., klo 9–17
 • la 15.1., klo 9–15
 • ma 17.1., klo 9–19
 • ti 18.1., klo 9–19

K-Citymarket Heinola, Hevossaarentie 1

 • pe 14.1., klo 10–18
 • la 15.1., klo 9–16
 • su 16.1., klo 10–16

Kyläpirtti, Vanhatie 34

 • ke–pe 12.–14.1., klo 9–18
 • la–su 15.–16.1., klo 10–14
 • ma–ti 17.–18.1., klo 9–18

Vaalipäivä 23.1.2022

Äänestysaika klo 9–20.

 • Keskusta: Kaupungintalon aula, Rauhankatu 3
 • Pohjoinen: Kirkonkylän koulu, Koulukuja 1
 • Pyhätön: Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1
 • Tommola: Tommola-talo, Hiidenhaudantie 2
 • Jyränkö: Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7
 • Eteläinen: Sinilähde-talo, Aholantie 8

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Heinolan kaupungin keskusvaalilautakunta
Heinolan kaupungintalo
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puhelin 044 469 4361

Laitosäänestyspaikat

Sairaalat:

 • Heinolan kaupunginsairaala

Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt:

 • Asumispalveluyksikkö Hopeasilta
 • Asumispalveluyksikkö Mäntyläkoti
 • Kehitysvammaisten asumispalvelut Sahanniemi
 • Villa Ilo
 • Aurinkolinna
 • Jyränkölän Setlementti ry:n Jyränkölän palvelutalot
 • Hoivakoti Paavali
 • Hoivakoti Tähtiniemi
 • Hoivakoti Lähteenpuisto
 • Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Torikadun palvelukeskus

Lisäksi Niemelän palvelutalon asukkaiden mahdollisuus äänestää Jyränkölän palvelutaloissa tarkentuu koronatilanteen ja ohjeistuksen mukaan.

Erikoisjärjestelyt karanteenissa tai eristyksessä olevien äänestämisen osalta

1. Ennakkoäänestyksen aikana 12.–18.1.2022

Karanteenissa tai eristyksessä olevat henkilöt eivät saa tulla sisälle äänestyspaikkaan. Heidän toivotaan odottamaan äänestystä vaalipäivään asti, varsinkin tilanteessa, jossa karanteeni tai eristys päättyy varsinaiseen vaalipäivään mennessä.

2. Vaalipäivänä 23.1.2022

Äänestäminen vaalipäivänä on mahdollista erityisjärjestelyjä noudattaen klo 11–13 ja klo 18–19. Karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö ei voi tulla sisälle äänestyspaikkaan.

Toimintaohjeet erityisjärjestelyihin:

 1. Soitto mielellään ennakkoon: Heinolan keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta, p. 044 469 4361.
 2. Äänestys tapahtuu ulkona tai autossa.
 3. Vaalivirkailijat ja vaaliavustaja tulevat ulos vastaanottamaan äänestyksesi.
 4. Äänestäjä tunnistautuu henkilötunnuksella ja vaalivirkailija ottaa äänestäjän nimen ja henkilötunnuksen ylös.
 5. Äänestäjälle annetaan äänestyslippu ja hän täyttää äänestyslipun vaalisalaisuuden säilyttäen.
 6. Äänestäjän lippu leimataan ja lippu annetaan vaaliavustajalle, joka pudottaa sen vaaliuuraan.
 7. Kiitos äänestäsi aluevaaleissa.
Etusivu