hoitaja ikäihmisen seurassa

Päivitetty: 31.10.2022

Ajankohtaiset uutiset kaupunkilaisille:

P-H Hyvinvointialue: Palveluseteleillä valinnanvapautta asiakkaille (31.10.2022)

Keskustelutilaisuus kaupunkilaisille 1.11.2022 klo 15.15 (27.9.2022)

Sote uudistuksen tavoitteet:

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluja ja turvata se, että palvelut toimivat asuinpaikasta riippumatta. Suomen väestö ikääntyy ja tästä syystä ihmiset tarvitsevat enemmän palveluja kuin ennen. Päijät-Hämeessä palvelujen tarve on jopa korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Samaan aikaan lapsia syntyy joka vuosi vähemmän ja huoltosuhde muuttuu – tarvitaan sote-rakenne, joka vastaa näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistustyötä valmistellaan kahdessa eri hankkeessa:

Soten rakenneuudistus

Rakenneuudistushankkeen vastuulla on soteuudistuksen rakenteellisen uudistuksen valmistelu. Valtiohallinnon asettamat aikataulut ja suunnitelmat ohjaavat hanketta.

Hankkeessa luodaan lainmukaiset ja hallinnolliset edellytykset uudelle hyvinvointialueelle. Päijät-Hämeen rakenneuudistushanke aloitettiin syksyllä 2020 ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun. 

Seitsemän työryhmää valmistelutyössä

Päijät-Hämeen sote-rakenneuudistukseen on perustettu seitsemän työryhmää, joissa on edustus mm. hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, pelastuslaitokselta ja työntekijäjärjestöistä. Työryhmien tehtävänä on varmistaa uudistuksen onnistuminen.

 1. Uudistuksen vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä
 2. Yleishallinto ja johtaminen -työryhmä
 3. Palvelutuotannon työryhmä
 4. Viestintätyöryhmä
 5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä
 6. Talousasioiden työryhmä
 7. ICT- ja digityöryhmä.

Tulevaisuuden sotekeskus

Yksi sote-uudistuksen keskeinen osa on peruspalvelujen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Tavoitteena on varmistaa, että eri palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallisena tavoitteena on perustaa laaja-alaisia sote-keskuksia, joista alueen asukkaat saavat sujuvasti palvelunsa ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Kansallista ohjelmaa toteutetaan alueiden kehittämishankkeilla, ja meillä Päijät-Hämeessä on oma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeemme. Alueiden hankkeet rahoitetaan valtionavustuksilla. Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2022.

Päijät-Hämeessä kehitetään erityisesti neljää kokonaisuutta:

 • Luomme mallin siitä, millainen sote-keskus olisi täällä toimiva ja miten sellaiset toteutetaan. Työtä ohjaa hyvinvointiyhtymän palveluverkkosuunnitelma.
 • Luomme käytännön toimintamalleja sote-keskuksen avo- ja digipalveluille.
 • Teemme asiakassegmentointia eli mietimme, miten erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat palveluja. Rakennamme asiakasohjausta osaksi sote-keskusta eli haluamme varmistaa, että palveluja tarvitseva ihminen löytää tiensä oikeaan paikkaan ja saa riittävästi neuvontaa.
 • Suunnittelemme, miten lasten, nuorten ja perheiden sekä sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut sovitetaan osaksi maakunnallista sote-keskusta.
Etusivu