Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palveluseteleillä valinnanvapautta asiakkaille

Päijä-Hämeen hyvinvointialueen logo

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hankinnassa voidaan käyttää niin sanottuja palveluseteleitä. Hyvinvointialue hyväksyy ja pitää yllä listaa yksityisistä palveluntuottajista, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää hänelle myönnettyä palveluseteliä. Aluehallitus hyväksyi tänään kokouksessaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käytettävät palvelusetelit, niiden arvot, palveluseteleiden sisällöt ja säännöt.

Palveluseteleiden käyttöä ohjaa palvelusetelilaki. Hyvinvointialue päättää, kuinka paljon ja missä palveluissa palveluseteleitä käytetään. Asiakas voi päättää, haluaako käyttää palveluseteliä vai järjestääkö hyvinvointialue hänen palvelunsa jollakin muulla tavalla. Palveluseteleiden käyttö lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja pientenkin paikallisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa palveluita hyvinvointialueelle.

Päijät-Hämeessä käytetään runsaasti palveluseteleitä esimerkiksi vammaisten henkilöiden asumispalveluiden, kuntoutuksen, ikääntyneiden palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun hankintaan.

Ikääntyneiden palveluihin yhteisöllisen asumisen ratkaisuja

Yhtä aikaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuun alkamisen kanssa 1.1.2023 tulee voimaan myös suuri osa iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisen vaiheen lainsäädännöstä. Uudistuksen tässä vaiheessa keskitytään parantamaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja.

Uudistuksessa nykyisen palveluasumisen korvaa uudenlainen yhteisöllinen asuminen. Muiksi asumispalvelun muodoiksi jäävät edelleen ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä tilapäinen ja tuettu asuminen. Yhteisölliseen asumiseen kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaan määritelty asuminen ja tukea sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Aluehallitus päätti käynnistää yhteisöllisen asumisen kilpailutuksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Hankinnalla halutaan edistää asiakkaan valinnanvapautta, kehittää palvelun laatua asiakastarpeita vastaavaksi, tukea monituottajuusmallia, tehdä mahdolliseksi uusien yritysten joustava pääsy markkinoille sekä saada aikaan hyvinvointialueen taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli.

Lisätiedot:

aluehallituksen puheenjohtaja
Kristiina Hämäläinen
puh. 050 340 3572

hyvinvointialuejohtaja
Petri Virolainen
puh. 050 438 3662

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille 1.1.2023 alkaen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu