Kesäinen ilmakuva Heinolasta

Tekniseen lautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Lautakunnan kokoukset ovat yleensä suljettuja.

Tekninen lautakunta vastaa kunnalle mm. seuraavissa laeissa säädetyistä tietyistä tehtävistä: maankäyttö- ja rakennuslaki, tieliikennelaki, aravalaki sekä öljyvahinkojen torjuntalaki. Lisäksi lautakunta vastaa palveluiden tarjoamisesta asukkaille, kaupunkiorganisaatiolle ja yritystoiminnalle liittyen mm. vesihuoltolaissa kunnalle säädettyihin tehtäviin, kaupungin maa- ja vesialueiden hoitoon sekä niille sijoittuvien käyttöoikeuksien luovuttamiseen, kaupungin rakennusten ja rakenteiden hallintaan lukuun ottamatta niiden luovutusta (myynti ja vuokraus), rakennusten rakentamiseen tai rakennuttamiseen, yhdyskuntatekniikkaan, toimitiloihin sekä ruoka- ja siivoushuoltoon .

Lautakuntien kokousaikataulut löytyvät kaupungin luottamuselinten vuosisuunnitelmasta.

Kokoonpano

Kaikilla lautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä on myös sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(a)heinola.fi

Puheenjohtaja
Henri Saari
040 581 9381, henri.saari(a)gmail.com
(varajäsen Olavi Seppälä)

Varapuheenjohtaja
Taisto Lehmusvuori
Kaarnatie 1 D, 18120 Heinola, 040 084 2237, taisto.lehmusvuori(a)phnet.fi
(varajäsen Jorma Sirkesalo)

Tiina Bragge
Takalankatu 20, 18100 Heinola, 040 160 7883, tiina.bragge(a)heinola.fi
(varajäsen Heidi Kantanen)

Petri Lehtola
Puomikaari 11, 18300 Heinola, 040 084 4027, petri.lehtola(a)finnkiinteistot.fi
(varajäsen Eyyup Cömertoglu)

Mika Mäentalo
Sepänniementie 3 A 1, 18100 Heinola, 050 517 0024, maentalomika@gmail.com
(varajäsen Riikka Suutari)

Niina Saarinen
(varajäsen Sami-Petteri Saarinen)

Erika Tiainen (SDP)
Hämeenkatu 16 A 3, 18100 Heinola, 040 755 0351, erika.tiainen(a)heinola.fi
(varajäsen Pirjo Jaaksola)

Esa Tuominen
Takalankatu 15, 18100 Heinola, 050 536 9056, esa.tuominen(a)akt.fi
(varajäsen Arvo Järvinen)

Sari Volanen
Marjatie 15 A 9, 18200 Heinola, 045 671 9950, sa.vo(a)suomi24.fi
(varajäsen Sanita Heinonen)

Etusivu