Tyttö istuu rantakalliolla

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Lautakunnan kokoukset ovat yleensä suljettuja.

Kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta vastaa toimivasta johdosta riippumattomina tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. Lisäksi lautakunta mm. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisesti. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Lautakuntien kokousaikataulut löytyvät kaupungin luottamuselinten vuosisuunnitelmasta.

Kokoonpano

Kaikilla lautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä on myös sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(a)heinola.fi

Puheenjohtaja
Aimo Bonden
Mäkikatu 31 H, 18100 Heinola, 040 050 4749, bonden(a)kolumbus.fi
(varajäsen Ville Knuuttila)

Varapuheenjohtaja
Liisa Aalto
Asematie 16, 19110 Vierumäki, 044 330 2441, liisa.aalto(a)phnet.fi
(varajäsen Marita Kemppi)

Seppo Hokkanen
Sarkolankuja 3, 18200 Heinola, 040 524 7333, seppo(a)hokkanen.fi
(varajäsen Pentti Repola)

Mika Honkamäki
Ruukintie 18, 18100 Heinola, 040 579 7355, mika.honkamaki(a)heinola.fi
(varajäsen Matti Laurén)

Aura Laento
Matruusintie 12, 18300 Heinola kk, 040 040 5874, aura.laento(a)gmail.com
(varajäsen Kristiina Ketomäki)

Etusivu