Tyttö istuu rantakalliolla

Päivitetty: 21.5.2024

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Lautakunnan kokoukset ovat yleensä suljettuja.

Kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta vastaa toimivasta johdosta riippumattomina tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. Lisäksi lautakunta mm. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisesti. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Lautakuntien kokousaikataulut löytyvät kaupungin luottamuselinten vuosisuunnitelmasta.

Kokoonpano

Kaikilla lautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä on myös sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(a)heinola.fi

Puheenjohtaja
Ville-Matti Kuusela (PaHe)
Huvilakatu 15, 18100 Heinola
p. 044 719 9445, ville.kuusela(a)yahoo.com
(varajäsen Petteri Niemi)

Varapuheenjohtaja
Sanna Koponen (SDP)
sanna.koponen(a)heinola.fi
(varajäsen Marita Kemppi)

Pekka Kantanen (Kesk)
Keroniemi 22 A, 19210 Lusi
p. 050 400 2220, luomu56(a)gmail.com
(varajäsen Jussi Paarvala)

Jorma Peltonen (KD)
Pehtoorinkatu 3 C 16, 18100 Heinola
p. 044 236 8003, jorma.peltonen(a)heinola.fi
(varajäsen Matti Lauren)

Aira Seppälä (Kok)
Ilkankierros 17, 18300 Heinoka kk
p. 040 520 4607, aira.seppala(a)gmail.com
(varajäsen Irja Mällönen-Valkeinen)

Etusivu