Ilmakuva Siltasaaresta ja Heinolasta

Heinolan keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginlakimies Teppo Joentausta. Lautakunnan kokoukset ovat yleensä suljettuja.

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilain sille määräämät tehtävät. Valtuusto asettaa keskusvaalilautakunnan. Lautakunnan jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista vaalien käytännön valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviä ovat mm. ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkistaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Kokoonpano

Puheenjohtaja
Eira Rosberg-Airaksinen
Rajakatu 10-14 C 32, 18100 Heinola, eira.rosberg(a)alumni.helsinki.fi

Varapuheenjohtaja
Virpi Saarenpää
Kauppakatu 17 B 19, 18100 Heinola, 040 540 2324, virpi.marjatta(a)luukku.com

Risto Kalermo
risto.kalermo@gmail.com

Ossi Kortiainen

Ulla-Maija Saarela
Pehtoorinkatu 6 A 9, 18100 Heinola, 040 775 4156, umsaarela(a)gmail.com

Varajäsenet

  • Sirkka Peltomaa
  • Tapani Frantsi
  • Marjut Nipuli
  • Tuula Kaukonen
  • Mauri Herpiö
Etusivu