Ilmakuva Siltasaaresta ja Heinolasta

Heinolan keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginlakimies Teppo Joentausta. Lautakunnan kokoukset ovat yleensä suljettuja.

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilain sille määräämät tehtävät. Valtuusto asettaa keskusvaalilautakunnan. Lautakunnan jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista vaalien käytännön valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviä ovat mm. ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkistaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Kokoonpano

Puheenjohtaja
Anja Vahteristo-Järvinen

Varapuheenjohtaja
Jaana Niemi

Virpi Saarenpää

Antti Peltomaa

Pekka Pipatti

Varajäsenet
1. Pentti Helenius
2. Sari Kontra
3. Jukka Hietanen
4. Juha Lampinen
5. Matti Laurén

Etusivu