Ihmiset ringissä pitävät käsiään yhdessä.

Päivitetty: 23.10.2023

Osallisuusohjelman tavoitteena on tuoda esille sinun mahdollisuutesi vaikuttaa, osallistua ja saada tietoa Heinolan kaupungin toiminnasta sekä lisätä sinun osallisuuden kokemustasi. Ohjelma tuo kaupungin osallisuuskäytänteet läpinäkyviksi sekä määrittää osallisuuden kehittämisen askelmerkit. Nämä antavat pohjan osallisuustyön suunnittelulle ja toimeenpanolle tulevien vuosien aikana.

Osallisuus tarkoittaa kuulluksi tulemista sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se pitää sisällään mahdollisuudet vaikuttaa sekä omaan elämäänsä että yhteisiin asioihin. Osallisuus yhdistetään helposti vain osallistumiseen ja vaikuttamiseen, mutta kokemus osallisuudesta pitää sisällään paljon muutakin.  Joskus se, että voi toteuttaa itseään ja käyttää voimavarojaan toisten hyväksi, lisää jonkun osallisuuden kokemusta. Toisinaan taas riittää, että selkeää, luotettavaa ja ajantasaista tietoa kaupungin asioista on asukkaan saatavilla.

Osallisuusohjelma tehdään yhdessä asukkaiden, kaupungin henkilöstön sekä kaupunginvaltuutettujen kanssa. Asukkaille suunnattiin kesäkuussa 2023 kysely ja lisäksi halukkaille järjestettiin haastattelut heinä-elokuun aikana 2023. Kaupungin henkilöstöä haastateltiin eri toimialoilta ja heille sekä myös kaupunginvaltuutetuille järjestettiin osallisuustyöpaja elokuun puolella 2023. Ohjelmaa varten tehtiin myös taustaselvitystä, johon kuului esimerkiksi muiden kuntien ja kaupunkien osallisuusohjelmien tarkastelua sekä osallisuuteen liittyvän materiaalin lukemista.

Osallisuuskysely 2023

Osallisuusohjelman valmistelu käynnistyi kyselyllä, jonka avulla keräsimme asukkaiden näkemyksiä osallisuusohjelman valmistelun tueksi. Kyselyn tekemisessä käytettiin apuna muiden kuntien tekemiä kuntalaisten osallisuutta kartoittavia kyselyjä. Erityisesti Porin tekemä kysely asukkaille toimi vahvana pohjana Heinolan kyselylle.

Kysely oli auki koko kesäkuun ajan ja kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 137 asukasta. Kyselyä mainostettiin kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, infonäytöillä ja lisäksi kyselystä tehtiin vielä mainosvideo sekä julisteita. Kysely oli mahdollista täyttää sekä paperisena versiona että netissä.

Kyselyn tulokset on nyt julkaistu sekä analysoitu ja tuloksia voi tarkastella tämän linkinReakSpeaker Kuuntele kuvake kautta. Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille!

Etusivu