Lapset maalaavat vesiväreillä

Päivitetty: 8.1.2021

Yksityinen päiväkotihoito

Perhe voi halutessaan hakea lapselle paikkaa kunnallisen päivähoidon sijaan yksityisestä päiväkodista. Heinolassa ei ole yksityistä päiväkotia, mutta heinolalainen lapsi voi olla päivähoidossa yksityisessä päiväkodissa myös Heinolan ulkopuolella.

Yksityinen päiväkoti päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista. Heinolan kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla Heinolassa asuvasta heinolalaisesta lapsesta yksityiselle päiväkodille yksityisen hoidon tukea sekä yksityisen hoidon kuntalisää, vaikka yksityinen päiväkoti olisikin toisen kunnan alueella.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Yksityisellä päiväkodilla täytyy olla sen sijaintikunnan hyväksyntä varhaiskasvatustoiminnan harjoittamiseen. Hyväksytyistä yksityisistä varhaiskasvatuspaikoista pidetään kunnassa lain mukaista, Valviran valvomaa rekisteriä. Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että Kelan ohjeistamat säännöt lapsen oikeudesta yli 25 viikkotuntiseen varhaiskasvatukseen toteutuvat.

Toimi näin

Kysy menettelyohjeita yksityisestä päiväkodista tai Heinolan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Heinolassa sijaitsevan yksityisen päiväkotipaikan hyväksymisestä, valvomisesta ja rekisteröimisestä vastaa Heinolassa varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, jolta saa myös lisätietoja yksityisistä varhaiskasvatuspaikoista. Hae yksityisen hoidon hoitorahaa ja kuntalisää Kelalta. Kela hoitaa yksityisen hoitotuen maksamisen.

Etusivu