Käsistä muodostettu sydän pilviä vasten

Päivitetty: 13.5.2022

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehitetään jatkuvasti mm. erilaisten hankkeiden avulla, joissa valtionavustusta käytetään hankkeen määrittelemiin päämääriin.

Tuen uudistamisen kehittämishanke 2022–2023

Heinola on saanut valtion erityisavustusta 248 000 euroa varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023.

Avustuksella on tarkoitus palkata varhaiskasvatukseen lisäopettaja ja neljä muuta lisätyöntekijää vuosille 2022–2023. Lisäksi avustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävänkuvia ja koulutetaan henkilöstöä.

Varhaiskasvatuslaki uudistuu 1.8.2022 alkaen, jolloin lakiin tulee kolmitasoisen tuen malli. Mallin tarkoituksena on varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea omassa päiväkotiryhmässään erilaisten joustavien järjestelyjen avulla. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Avustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistukseen liittyvien pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Heinolassa on paljon lapsia, jotka tarvitsevat eriasteista lisätukea arkeensa. Tuen tarve voi olla fyysistä tai liittyä sosiaalisiin tilanteisiin, tunnetaitoihin, itsesäätelytaitojen harjoittelemiseen tai oppimiseen. Avustusrahalla palkattavat lisätyöntekijät eivät vastaa ryhmän yleisestä toiminnasta, joten he pystyvät keskittymään tehokkaasti tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lisätyöntekijät varmistavat lapsille tarvittavan tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Valtion rahoituksen osuus tuen uudistamisen edistämiseen on 80 %. Loput 20 % kustannuksista on kaupungin omaa rahoitusta.

Tasa-arvon edistämishankkeet 2020–2023

Heinolan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on meneillään tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022 sekä 2022–2023 tähtäävät hankkeet. Heinolan varhaiskasvatuksessa on suuri määrä lapsia eriasteisen tuen parissa, Lisäksi useimmissa päiväkotiryhmissä on muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia, jotka tarvitsevat monipuolisia lisäresursseja ja tukea arjessaan.

Hankkeiden tavoitteena on kehittää ja muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria yhä vahvemmin monipuolisen kasvatuksen ja opetuksen suuntaan. Avustuksella palkataan lisähenkilökuntaa varhaiskasvatukseen tukea tarvitsevien lasten avuksi.

Lue lisää hankkeesta uutisesta Heinolaan valtion erityisavustusta 560 000 euroa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen

Koronan vaikutusten tasoitus -hankkeet 2020–2022

Hankerahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Hankerahalla on mm. palkattu varhaiskasvatukseen lisähenkilöstöä sekä järjestetty koulutusta henkilöstön digitaitojen kehittämiseksi.

Etusivu