Heinolaan valtion erityisavustusta 560 000 euroa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen

Kädet

Heinolan kaupunki on saanut valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023 yhteensä 561 360 euroa. Tästä 256 000 euroa suunnataan varhaiskasvatukseen, 64 000 euroa esiopetukseen ja 241 360 euroa perusopetukseen.

Avustus käytetään lasten kasvun ja oppimisen tuen lisäämiseen. Avustuksella palkataan 10 resurssilastenhoitajaa päiväkotiryhmiin ja esiopetukseen toimintakaudelle 2022–2023. Perusopetuksen erityisavustus suunnataan koulunkäynninohjaajien ja resurssiopettajien palkkaamiseen sekä jakotunteihin.

Resurssityöntekijät tarjoavat lisätukea päiväkodin arkeen erityisesti lisätukea tarvitseville lapsille, jolloin lapset voivat osallistua ja oppia tasa-arvoisemmin muiden lasten kanssa omassa päiväkoti- tai esiopetusryhmässään. Lisäksi lisätyöntekijät mahdollistavat lasten toimimisen pienemmissä ryhmissä.

Perusopetuksessa avustusta käytetään lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen palkkaamalla kouluihin koulunkäynninohjaajia ja resurssiopettajia. Resurssiopettajia hyödynnetään opetusryhmissä samanaikaisopettajina (useampi opettaja luokassa) sekä opetusryhmän jakamiseen pienempiin ryhmiin useamman opettajan kesken.

Heinolassa on paljon lapsia, jotka tarvitsevat eriasteista lisätukea arkeensa. Tuen tarve voi olla fyysistä tai liittyä sosiaalisiin tilanteisiin, tunnetaitoihin, itsesäätelytaitojen harjoittelemiseen tai oppimiseen. Lisäksi monissa päiväkoti- ja kouluryhmissä on muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia, jotka myös tarvitsevat lisätukea arkeensa.

Avustusrahalla palkattavat lisätyöntekijät eivät vastaa päiväkotiryhmän yleisestä toiminnasta, joten he pystyvät keskittymään tehokkaasti tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lisätyöntekijät varmistavat lapsille tarvittavan tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Valtion rahoituksen osuus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen on 80 %. Loput 20 % kustannuksista on kaupungin omaa rahoitusta.

Lisätietoja

Pia Helander
koulutusjohtaja
puh. 050 556 5934
pia.helander@heinola.fi

Ville Häyrinen
päiväkodin johtaja
puh. 044 797 8536
ville.hayrinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu