Lapsi ottaa ruokaa lautaselle

Päivitetty: 19.4.2024

Päivähoitoruokailun tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä kehittää lapsen maku- ja ruokailutottumuksia. Ruokailu on osa lapsen perushoitoa, kasvatusta ja opetusta. Sen tavoitteena on edistää lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana. Päivähoidossa tarjottava ruoka on monipuolista, tasapainoista ja maukasta. Ruokalistan suunnittelun perustana on THL:n julkaisema Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (2018).

Päiväkotiruoka täyttää myös Sydänmerkki-kriteerit. Lue lisää Sydänmerkki-kriteereistä Sydänmerkin verkkosivuilta.

Päivähoidossa ja kotona nautitut ateriat ja välipalat muodostavat yhdessä lapsen ruokavalion kokonaisuuden. Päivähoidon ateriat kattavat kokopäivähoidossa kaksi kolmasosaa ja osapäivähoidossa yhden kolmasosan lapsen päivän ravinnontarpeesta.

Päiväkoteihin ruokaa valmistavat keittiöt:

  • Kailaan tuotantokeittiö (Sinilähteen, Elämänkaaritalon, Tommola-talon, Kailaan, Rainion ja Kettukallion päiväkoti)
  • Vierumäen keittiö valmistaa ateriat Vierumäen päiväkotiin

Erityisruokavaliot

Kansallisen allergiaohjelman mukaan lieviä ruoka-aineallergioita (esim. ohimenevää suun kirvelyä tai ihon punoitusta) tulisi hoitaa siedättämällä, ei välttämällä. Sen sijaan vakavia, henkeä uhkaavia oireita aiheuttavia ruoka-aineita vältetään tarkkaan.

Erityisruokavaliot edellyttävät allergian kartoituksen, joka tehdään erillisellä lomakkeella yhdessä neuvolan, kouluterveydenhuollon tai ravitsemusterapeutin kanssa. Erityisruokavaliotodistus toimitetaan neuvolan tai kouluterveydenhoitajan kautta ruokapalveluille. Todistus on toimitettava vuosittain. Tällä varmistetaan, etteivät poistuneet rajoitukset jää turhaan voimaan.

Pysyvistä erityisruokavalioista (gluteeniton, laktoositon ja diabeetikon ruokavalio) riittää kerran tehty todistus.

Erityisruokavalio myönnetään vain terveydellisistä perusteista ja erityisruokavalion tarpeesta tarvitaan terveydenhoitajan, lääkärin tai ravitsemusterapeutin arvio. Myös henkilökunnan erityisruokavaliot myönnetään samoin perustein.

Eettisiin tai uskonnollisiin syihin perustuva ruokavalio sekä kasvisruokavalio ilmoitetaan erillisellä kaavakkeella Ilmoitus ruokavalion tarpeesta (löytyy sivun oikeasta reunasta tai mobiilissa sivun alareunasta). Kyseisen lomakkeen voi palauttaa suoraan keittiölle.

Oiva-valvontajärjestelmä

Oiva on Eviran valvontajärjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan verkossa sähköisinä Oiva-raportteina. Raporteissa arvioidaan hymynaamoilla yritysten elintarviketurvallisuutta.

Oivan hymyillessä ruokailuasiat ovat päiväkotilaisenkin kannalta kohdallaan.

Tutustu Heinolaa koskeviin Oiva-raportteihin Oivan verkkosivuilla.

Etusivu