Lapset leikkivät päiväkodin pihassa

Päivitetty: 19.4.2024

Jyrängön päiväkoti muodostaa Jyrängön varhaiskasvatusalueen yhdessä Elämänkaaritalon ja alueen perhepäivähoidon kanssa.

23.6.2023 alkaen Jyrängön päiväkodin toiminta päättyy. Jatkossa Jyrängön varhaiskasvatusalueen perheitä palvelevat alueen kaksi perhepäivähoitajaa, esiopetusryhmä Jyrängön koululla sekä elämänkaaritalon päiväkoti.

Ryhmät

Päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää:

  • Nuppumetsä (1–3-vuotiaat)
  • Satuniitty (2–5-vuotiaat)
  • Loitsulehto (3–5-vuotiaat)
  • Taikalampi ( 3-5-vuotiaat)

Esiopetusryhmä toimii Jyrängön koulun yhteydessä.

Aukiolo

Avoinna ma–pe klo 6.30–16.30.

Aamulla 6.30 aukeaa Nuppumetsän pihan puoleinen ovi. Kaikki lapset kokoontuvat
Nuppumetsään 7.30 asti, jonka jälkeen lapset jakaantuvat omiin ryhmiinsä.

Toiminta

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueita ovat osallisuus omaan oppimiseen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tunne- ja myötätuntokasvatus. Lisäksi Jyrängön alueella toimintamme ytimessä on riittävä ulkoilu ja liikkuminen sekä leikin mahdollisuus.

Jyrängön päiväkoti on Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalvelujen keskus, jonka alaisuuteen kuuluvat Elämänkaaritalo ja Jyrängössä omissa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat. Jyrängön alueen perhepäivähoidon varahoito on järjestetty alueen päiväkodeissa: Jyrängön ja Elämänkaaritalon päiväkodeissa. Alueella on yhteinen tapahtumakalenteri.

Säännöllistä yhteistoimintaa ovat yhteiset toimintahetket päiväkodilla. Päiväkodissamme on jakelukeittiö, jossa valmistuvat aamu- ja välipalat. Lounasruoka tulee Kailaan talon koulun keittiöltä. Siivouksesta vastaa tekninen palvelukeskus.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmastaReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Esiopetus

Varhaiskasvatusryhmien lisäksi päiväkodissa annetaan esiopetusta. Esiopetusikäisten esiopetus- ja varhaiskasvatuksen toimitilat ovat Jyrängön koululla. Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 8.30-12.30.

Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä perheiden kanssa valtakunnallisen ja kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusryhmä toimii alkuluokkamallilla, jossa esiopetusoppilailla ja ekaluokkalaisilla on yhteisiä oppimistuokioita noin 10 tuntia viikossa.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Etusivu