Pieni käsi aikuisen kädessä

Päivitetty: 21.9.2023

Varhaiskasvatuksessa tuki suunnitellaan huomioiden lapsen vahvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet. Tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin todettu tuen tarve. Tukitoimet aloitetaan heti, kun tarve on havaittu ja ne järjestetään osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa. Työtapoja ja oppimisympäristöä muokataan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden niin, että lapsella on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua omilla edellytyksillään ryhmän toimintaan.

Erityisvarhaiskasvatus

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, lapselle pyritään löytämään sopiva hoitopaikka. Heinolassa erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa.

Lue lisää erityisvarhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Heinolassa on neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka toimivat omien palvelualueidensa kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoina. He voivat antaa yksilöllistä ohjausta, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta lapsiryhmien arjessa. VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön, vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot löydät sivun oikeasta reunasta (mobiilissa sivun alaosasta).

Perhekoordinaattori

Perhekoordinaattori on heinolalaisten, pääasiassa varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheiden palveluksessa. Tarkoituksena on tukea perheiden hyvinvointia ja auttaa perheitä vaihtelevissa elämäntilanteissa.

Etusivu