Lapset istuvat ringissä

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen toimistopalvelut suljettu 19.7.–2.8.

Varhaiskasvatuksen toimistopalvelut on suljettu ajalla 19.7.–1.8.2021. Laskuihin voi tarvittaessa pyytää eräpäivän siirtoa Sarastian asiakaspalvelusta puh. 020 6399 400.

Heinolassa lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

Päijät-Hämeen seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn tulokset ovat selvillä. Kysely toteutettiin huoltajille, lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle alkuvuodesta 2021. Huoltajien arvioinnin mukaan Heinolan varhaiskasvatuksessa lapsia hoidetaan hyvin ja Heinolassa vahvuuksia ovat turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsen mahdollisuus saada tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen, kun maksun määräytymisen perusteena käytettävät tulorajat nousevat 31 %. Tulorajat vaihtelevat perheen koon mukaan. Lisäksi sisarusten maksut alenevat siten, että toisen lapsen maksu on enintään 40 % (nykyisen 50 %:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Kesän hoidon tarve

Kartoitamme lasten varhaiskasvatuksen tarvetta kesän 2021 ajalle, jotta voimme suunnitella henkilöstön kesälomat ja kesäajan ryhmät. Ilmoita lapsesi kesäajan hoidon tarve ajalla 1.6.–10.8.2021 merkitsemällä lapsen hoitoajat ja vapaapäivät Tieto Edu -hoitoaikasovelluksessa pe 30.4. mennessä.

Kesän 2021 hyvitykset hoitomaksusta

Heinäkuulta ei peritä hoitomaksua, jos lapsi on aloittanut hoidon viimeistään vuoden 2020 elokuussa ja on ollut yhtäjaksoisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja hoitomaksua on jo laskutettu 11 kuukaudelta. Niiden perheiden osalta, joilla heinäkuu on maksullinen, heinäkuulta peritään maksu vain ennakkoon varatuilta varhaiskasvatuspäiviltä, jos vanhemmat ovat ilmoittaneet niistä 30.4. mennessä.

Viisivuotiaiden esiopetuskokeilu

Heinola on valittu mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, joka toteutetaan vuosina 2021-2024. Kokeilu koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Heinolan kokeiluyksiköksi on valittu Sinilähteen päiväkoti. Siellä kokeiluun osallistuvat syksyllä 2021 päiväkodissa olevat 2016 syntyneet lapset.

Etusivu