Päivitetty: 1.2.2023

Erityislasten iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tukea toiminnassa mukana olevien koululaisten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien ja yhteistyötahojen kanssa edistää koululaisen henkilökohtaisen kasvun tasapainoista kehitystä. lltapäivätoiminta tarjoaa omalta osaltaan koululaiselle turvallisia ja lämpimiä ihmissuhteita. Lisäksi se tarjoaa lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä yksilölliset lähtökohdat huomioon ottaen suotuisan kasvuympäristön edistäe​n nuoren fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Iltapäivätoimintamme on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille. Erityislasten IP-toiminta järjestetään Kailas-talossa.

Iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta; Wilman hakulomake on auki viikolla 6. Varsinaisen hakuajan ulkopuolella Iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea sähköisesti verkossa tai tulostettavalla lomakkeella. Tulostettava lomake palautetaan ko. koulun rehtorille.

Etusivu