Aikuinen ja lapsi

Päivitetty: 28.10.2022

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys -videosarja

Miten vastata lapsen kiukkuun?
Miten vahvistaa lapsen onnistumisia?
Miten lisätä kodin hyvää ilmapiiriä?

Arjen solmukohdat saavat välillä sekä aikuiset että lapset ymmälleen ja nostattavat monenlaisia tunteita. Lapsen ja aikuisen välinen yhteys-sarjan videot haastavat vanhempaa miettimään omaa toimintaansa lapsen näkökulmasta. Sarjan tarkoitus on antaa käytännön vinkkejä, joiden avulla aukoa yhdessä yhteyden solmuja.

Vuoden 2021 aikana on suunnitteilla vielä kolme videota (10-12/2021) aiheeseen liittyen.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 1: Lapsen tunteen sanoittaminen

Kiireisen lapsiarjen keskellä voi eteen tulla tilanteita, joissa lapsi käyttäytyy aikuisen näkökulmasta epäsopivalla tavalla. Videosarjan ensimmäisessä osassa Heinolan kaupungin perhekuraattori Tytti Lönnrot esittelee sanoittamisen yhtenä keinona vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä yhteyttä ja auttaa pääsemään eteenpäin kiukku-tai jännitystilanteessa.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 2: Lapsen kehuminen

Videosarjan toisessa osassa Heinolan kaupungin koulukuraattori Susanna Luoto esittelee Ben Furmanin Muksuoppia aikuisille -vanhempainryhmän kehuharjoitteen. Susanna toimii myös Muksuoppia aikuisille -vanhempainryhmän ohjaajana.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 3: Vinkkejä yhteyden vahvistamiseen

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys -videosarjan kolmas osa esittelee helppoja, arkeen soveltuvia vinkkejä, joiden avulla vahvistaa yhteyttä lapseen. Vinkit esittelee Heinolan kaupungin perhekoordinaattori Tytti Lönnrot.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 4: Sisäinen puhe

Videolla perhekoordinaattori Tytti Lönnrot kertoo sisäisestä puheesta ja sen merkityksestä. Videolla annetaan vinkkejä, mitä tehdä, jos oma sisäinen puhe uhkaa olla lannistavaa tai tuomitsevaa.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 5: Moitekäsi ja Toivekäsi

Videolla koulukuraattori Susanna Luoto kertoo lastenpsykiatri Ben Furmanin Muksuopista lähtöisin olevasta tavasta toimia lapsen kanssa silloin, kun lapsi ei toimi toivotulla tavalla. Moitekäsi lannistaa lasta, kun taas Toivekäden avulla voidaan vahvistaa lapsen itsetuntoa ja osallisuuden kokemusta.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 6: Miksi lapsen tunnetta on vaikea kestää?

Videolla koulukuraattori Susanna Luoto ja perhekoordinaattori Tytti Lönnrot keskustelevat siitä, miksi lapsen tunteen kestäminen voi toisinaan olla vaikeaa. Videolla pohditaan, miten oma tausta tai kokemus vaikuttavat tilanteeseen. Videolla kerrotaan hyvä, yksinkertainen tapa, joka auttaa vanhempaa rauhoittamaan itseään.

Lapsen ja aikuisen välinen yhteys, osa 7: Lapsi on tuhma – vai onko?

Videolla koulukuraattori Susanna Luoto ja perhekoordinaattori Tytti Lönnrot keskustelevat lapsen käytöksestä ja syistä sen takana. Keskustelussa pohditaan mm. onko lapsi tuhma, vai löytyykö sanoja muuttamalla uusi näkökulma lapsen käytökseen. Lapsista voi myös ottaa mallia, mutta missä ja miten?

Etusivu