Musiikkiopiston päärakennus

Päivitetty: 19.6.2024

Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei tuota lukukausimaksun alentamista tai palautusta. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella todettu pitkäaikainen sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen.

Terveydellisistä syistä johtuva opiskelun päättyminen tai väliaikainen keskeytyminen voi oikeuttaa maksualennukseen, mikäli oppilas ei ole voinut osallistua opetukseen enempää kuin kolmanneksen lukukaudesta.

Muita lukukausimaksun palauttamiseen johtavia pakottavia syitä ovat esim. muutto paikkakunnalta, päivähoidosta tai vanhempien ansiotyössä tapahtuneista muutoksista johtuvat lapsen kuljetusvaikeudet tai muut vastaavat syyt. Maksupalautusta ei myönnetä, mikäli lukukaudesta on kulunut yli kolmannes.

Maksualennusta on anottava kirjallisesti viikon sisällä opintojen päättymisestä. Tällöin alennus on 50% maksusta. Tarvittaessa on toimitettava lääkärintodistus. Asiaa koskevat päätökset tekee rehtori.

Poikkeavista maksujärjestelyistä (esim. osamaksut) voi sopia etukäteen, ennen eräpäivää, ottamalla yhteyttä Provincia Oy:lle
puh. 03 821 4019 tai sähköpostitse osoitteella maksuntarkkailu@provincia.fi.

Mikäli oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä ennen laskun eräpäivää musiikkiopiston kansliaan.

Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Musiikkiopiston hinnastostaReakSpeaker Kuuntele kuvake löydät niin lukukausi- kuin kertaluonteisetkin maksut.

Vapaaoppilaspaikat

Musiikkiopisto on jo vuosien ajan saanut Heinolalaisilta yhteisöiltä ja yrityksiltä tukea oppilaittensa opintomaksuihin.

Käytännössä nimikkopaikkojen lahjoittajat ovat kustantaneet oppilaan lukuvuosimaksun.

Vapaapaikat ja alennukset koskevat soitinopinnoissa olevia lapsia (ei kuitenkaan avointa linjaa).
Myös tanssiopintoihin on jaossa muutama vapaaoppilaspaikka.
Päätös vapaaoppilaspaikkojen myöntämisestä tehdään sosiaali­sin perustein.

Hakeminen:
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.
Hakemus tulee täyttää verkossa tai toimittaa/ postittaa opiston kansliaan.
Tarvittaessa voit myös hakea lomakkeen kansliasta.

VAPAAOPPILASPAIKKAA VOI HAKEA JO ENNEN OPPILAAKSI ILMOITTAUTUMISTA 

Vapaaoppilaspaikkojen tukijat:

  • Kristiinakodin kannatusyhdistys ry
  • Lions Club Heinola/Jyränkö ry
  • Lions Club Heinola ry
  • Lions Club Kailas-Sillat ry
  • Heinolan Rotaryklubi ry
  • Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas
  • Jukka Kilpisen säätiö (5 kpl)
  • Käkisalmi-säätiö (6 kpl)
  • Heinolan Zonta-kerho ry (2kpl)
Etusivu