Musiikkiopiston päärakennus

Päivitetty: 19.6.2024

Heinolan musiikkiopisto on Heinolan kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos, jolla on opetusministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän opetukseen. Opisto järjestää tasolta toiselle etenevää musiikki -ja tanssialan koulutusta eri ikäryhmille oppilaslähtöisyyden, tavoitteellisuuden ja elinikäisen oppimisen periaatteella. Luonteeltaan tavoitteellisen opetuksen lähtökohtia ovat luovuus, valinnaisuus sekä harrastamisen ilo.

Meillä voit

  • harrastaa musiikkia tai tanssia kannustavassa ilmapiirissä
  • kehittää itseäsi innostavien ja taitavien opettajien johdolla
  • valita laajasta valikoimasta oma soitin
  • saada henkilökohtaista opetusta kohtuullisin kustannuksin
  • soittaa erilaisissa yhtyeissä ja orkestereissa yhdessä ikätovereiden kanssa
  • musisoida tai tanssia monipuolisesti ja tavoitteellisesti omien edellytysten ehdoilla
  • hankkia perusvalmiudet musiikin tai tanssin ammatillisiin opintoihin

Ilmoittautuminen musiikkiopistoon ei edellytä aikaisempia opintoja.

Ilmoittautua voit milloin tahansa!

Maksuttomat koeajat

Uudet oppilaat: opintonsa aloittavalla oppilaalla on mahdollisuus kokeilla musiikki- tai tanssiharrastusta ilmaiseksi.

Kokeilutunneille voi osallistua vain musiikkiopiston oppilaaksi ilmoittautunut oppilas.

Soitinopetuksessa koeaikaa on ensimmäinen oppitunti, ryhmäaineissa kaksi oppituntia.

Myös ilman hyväksyttävää syytä tapahtunut poissaolo tunnilta luetaan koeaikaan. Poissaolosta on ilmoitettava edeltä käsin. Mahdollinen paikan irtisanominen on tehtävä kahden vuorokauden sisällä viimeisestä koetunnista. Mikäli irtisanominen tapahtuu määräajan kuluessa, lukukausimaksu palautetaan.

Opintojaan jatkavalla soitinoppilaalla ei ole koeaikaa uuden lukuvuoden alussa.

Avoimen linjan opintoihin ei kuulu koeaikaa.

Oppilaspaikan irtisanominen

Lukuvuoden alussa mahdollinen ilmoitus opintojen lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) viimeistään opintoihin järjestäytymisen päivänä.

Kevätkautta koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.

Ilmoitukset vastuuopettajalle.

Jos ilmoitus tulee edellä mainittujen ajankohtien jälkeen, seuraavan lukukauden maksu lankeaa maksettavaksi.

Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee aina pyytää lupa rehtorilta kirjallisesti em. määräaikoja noudattaen.

Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.

Etusivu