Iloinen lapsi näyttää maalattuja kämmeniään.

Päivitetty: 13.10.2021

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan kokeiluun valituissa kunnissa ja siihen osallistuu vain osa 5- ja 6-vuotiaista lapsista. Kaksivuotinen esiopetus ja siihen liittyvä toiminta on kokeiluun osallistuville lapsille maksutonta.

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Kaksivuotisessa esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa. Kaksi vuotta antaa aiempaa paremman mahdollisuuden keskittyä pitkäkestoisesti esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen. Perusteet on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Kokeilukunnat laativat oman, paikallisen kokeiluopetussuunnitelman näiden perusteiden mukaisesti. Paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa tarkennetaan kokeilun perusteiden tavoitteita. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon aiempaa nuoremmat lapset sekä lasten eheän päivän järjestäminen. Merkittävä muutos on myös kasvun ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon ulottuminen kokeilussa mukana oleviin 5-vuotiaisiin.

Heinolassa yksikkökohtaisessa vuosisuunnitelmassa on huomioitu yksikön ja lapsiryhmän erityispiirteet. Vuosisuunnitelmassa painotetaan jatkuvaa arviointia ja huomioidaan lapsiryhmän kiinnostuksen kohteet. Vuosisuunnitelmassa näkyy vahvasti leikin osuus kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa, sekä lasten havainnointi, ja dokumentointi. Toimintaa dokumentoidaan ja kehitetään lasten ja huoltajien kanssa yhdessä. Dokumentoinnissa hyödynnetään mm. blogia.

Etusivu