Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Järjestöt, yhdistykset ja avustukset

Heinolassa on vireää ja monipuolista järjestö-, seura- ja yhdistystoimintaa.

Toimijarekisteri on tekeillä.

Liikuntaseurat löytyvät täältä.

Kulttuurijärjestöt tästä.

Kaupungintalon yhdistystila KahVilla

Kaupungintalon kellarikerroksen kahvihuone KahVilla on yhdistysten käytettävissä maksutta arkisin klo 17-21. KahVillan pääsee varaamaan tilavarausjärjestelmästä.

Avaintagin tilaan saa kaupungintalon infosta. Hausta voi sopia Kaupungintalon vaihteen kanssa puh. 03 84 930. Kaupungintalolta tagin voi hakea klo 8.15 – 15.45 välisenä aikana.

Avustukset

Kulttuuri

Heinolan elinvoimalautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia heinolalaisille kulttuurijärjestöille ja lisäksi kulttuurisihteeri myöntää yksittäisiä kohdeavustuksia.

Yleis- ja kohdeavustuksia haetaan lomakkeella määräaikaan mennessä. Määräajoista tiedotetaan verkkosivuston Ajankohtaiset-osiossa. 

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä.

Kulttuurijärjestöjen perusavustus

Kulttuurijärjestöjen avustusten perusteet


Nuoriso

Heinolan kaupungin nuorisotoiminnan avustamisen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja nuorisolain hengen mukaisesti.

Heinolan kaupungin sivistystoimen johtosäännön mukaan paikallisten nuorisoyhdistysten yleisavustuksista päättää sivistyslautakunta ja kohdeavustuksista nuorisopalvelujohtaja.

Avustusmuodot:
1. Yleisavustus, joka jaetaan kerran vuodessa
2. Leiri- ja retkitoiminta-avustus, koulutusavustus sekä muu yksilöity kohdeavustus. Näitä avustuksia voi hakea vuoden aikana tarpeen mukaan.

Kohdeavustusta voivat hakea myös vapaat nuorten toimintaryhmät.

Lisätietoja nuorisopalvelujohtajalta.

Nuorisopalveluiden yleisavustus


Liikunta

Liikuntaseurojen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan liikunta- ja urheiluseuroille yleisavustuksena, kohdeavustuksena ja ohjausavustuksena.

Katso ohjeet ja lisätiedot avustusperusteista ja avustusten hakemisesta ohessa olevista liitteistä.

Yleis- ja kohdeavustukset haetaan Seuraverkko -järjestelmän kautta. 

1. Yleisavustus, joka jaetaan kerran vuodessa.
2. Kohdeavustus on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon avustusta haetaan.
3. Ohjausavustus on suoritusperusteinen eli avustus maksetaan pidetyistä harjoituksista jälkikäteen.

Yleisavustuksista päättää Hyvinvointilautakunta ja muista avustuksista liikuntapalvelujohtaja. Katso ohjeet ja lisätiedot avustusperusteista ja avustusten hakemisesta ohessa olevista liitteistä.

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet