Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Järjestöt, yhdistykset ja avustukset

Heinolassa on vireää ja monipuolista järjestö-, seura- ja yhdistystoimintaa.

Toimijarekisteri on tekeillä.

Alta löydät listaukset eri alojen yhdistyksistä:

Liikuntaseurat

Kulttuurijärjestöt

Nuorisoyhdistykset

Kaupungintalon yhdistystila KahVilla

Kaupungintalon kellarikerroksen kahvihuone KahVilla on yhdistysten käytettävissä maksutta arkisin klo 17-21. KahVillan pääsee varaamaan tilavarausjärjestelmästä.

Avaintagin tilaan saa kaupungintalon infosta. Hausta voi sopia Kaupungintalon vaihteen kanssa puh. 03 84 930. Kaupungintalolta tagin voi hakea klo 8.15 – 15.45 välisenä aikana.

Avustukset

Kulttuuri

Kulttuurijärjestöjen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan heinolalaisille kulttuurijärjestöille vuosiavustuksina ja kohdeavustuksina. Vuosiavustuksista päättää elinvoimalautakunta ja kohdeavustuksista kulttuurisihteeri.

Avustusmuodot:

1. Vuosiavustus, joka jaetaan kerran vuodessa.
2. Kohdeavustus, linkki liitteissä.

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä.


Nuoriso

Heinolan kaupungin nuorisotoiminnan avustamisen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja nuorisolain hengen mukaisesti.

Heinolan kaupungin hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaohjeen mukaan paikallisten nuorisoyhdistysten vuosiavustuksista päättää hyvinvointilautakunta ja kohdeavustuksista nuorisopalvelujohtaja.

Avustusmuodot:
1. Vuosiavustus, joka jaetaan kerran vuodessa.
2. Kohdeavustus. Näitä avustuksia voi hakea vuoden aikana tarpeen mukaan.

Kohdeavustusta voivat hakea myös vapaat nuorten toimintaryhmät.

Lisätietoja nuorisopalvelujohtajalta.


Liikunta

Liikuntaseurojen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan liikunta- ja urheiluseuroille vuosiavustuksena ja kohdeavustuksena.

Heinolan kaupungin hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaohjeen mukaan paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen vuosiavustuksista päättää hyvinvointilautakunta ja kohdeavustuksista liikuntapalvelujohtaja.

1. Vuosiavustus, joka jaetaan kerran vuodessa.
2. Kohdeavustus, linkki liitteissä.

Kohdeavustusta voivat hakea myös vapaat liikuntatoimintaa järjestävät yhteisöt.

Lisätietoja liikunnan palvelupäälliköltä.


Sosiaali- ja terveys

Heinolan kaupungin hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain avustusta rekisteröityjen voittoa tuottamattomille järjestöille Heinolassa tapahtuvan toiminnan tukemiseen.

Avustuksilla tuettava toiminta tulee olla tavoitteellista ja tukea kaupungin strategian toteutumista.

Yhdistysavustuksia myönnettäessä noudatetaan ensisijaisesti kaupunginhallituksen 29.10.2019 §219 päättämiä periaatteita kaupungin yhdistysavustusten jakamisessa.

Järjestöavustuksia haetaan verkossa määräaikaan mennessä. Määräajasta tiedotetaan verkkosivuston Ajankohtaiset-osiossa. 

Sosiaali- ja terveystoimen avustussääntö (sosiaali- ja terveyslautakunta 22.2.2012 § 33)