Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Järjestöt, yhdistykset ja avustukset

Heinolassa on vireää ja monipuolista järjestö-, seura- ja yhdistystoimintaa.

Toimijarekisteri on tekeillä.

Liikuntaseurat löytyvät täältä.

Kulttuurijärjestöt tästä.

Nuorisoseurat näet tältä sivulta liitteenä.

Avustukset

Kulttuuri

Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia heinolalaisille kulttuurijärjestöille ja lisäksi kulttuurisihteeri myöntää yksittäisiä kohdeavustuksia.

Yleis- ja kohdeavustuksia haetaan lomakkeella määräaikaan mennessä. Määräajoista tiedotetaan verkkosivuston Ajankohtaiset-osiossa. 

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä.


Nuoriso

Heinolan kaupungin nuorisotoiminnan avustamisen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja nuorisolain hengen mukaisesti.

Heinolan kaupungin sivistystoimen johtosäännön mukaan paikallisten nuorisoyhdistysten yleisavustuksista päättää sivistyslautakunta ja kohdeavustuksista nuorisopalvelujohtaja.

Avustusmuodot:
1. Yleisavustus, joka jaetaan kerran vuodessa
2. Leiri- ja retkitoiminta-avustus, koulutusavustus sekä muu yksilöity kohdeavustus. Näitä avustuksia voi hakea vuoden aikana tarpeen mukaan.

Kohdeavustusta voivat hakea myös vapaat nuorten toimintaryhmät.

Lisätietoja nuorisopalvelujohtajalta.

Nuorisopalveluiden yleisavustus


Liikunta

Liikuntaseurojen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan liikunta- ja urheiluseuroille perusavustuksena, kohdeavustuksena ja ohjausavustuksena.

Katso ohjeet ja lisätiedot avustusperusteista ja avustusten hakemisesta ohessa olevista liitteistä.

Perusavustuksista päättää liikunta- ja kulttuurilautakunta ja muista avustuksista liikuntatoimenjohtaja.

Perusavustukset ilmoitetaan haettavaksi maaliskuun aikana kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Itä-Häme –lehdessä ja kaupungin www-sivuilla.

Lisäksi liikuntapalvelujen rekisterissä oleville heinolalaisille liikunta- ja urheiluseuroille lähetetään perusavustuksen hakemuslomake ja avustusohje. Perusavustus myönnetään kerran vuodessa.

Kohdeavustus on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon avustusta haetaan, kuitenkin viimeistään 30.11.

Ohjausavustus on suoritusperusteinen eli avustus maksetaan pidetyistä harjoituksista jälkikäteen.

Seura tekee kaikista ohjausavustuksen piiriin kuuluvista ohjaajistaan ja ryhmistä hakemuksen.

Ohjausavustusta maksetaan ohjaajan pitämän ohjauspäiväkirjan perusteella alle 18-vuotiaiden harjoitusryhmistä.

Lisätietoja liikuntatoimistosta.