Helmi-hankkeen blogi

25.7.2022

Pesimäsaarekkeisiin osaamista Lempäälästä

Rainer Mäkelä kertoo, kuinka keinokarikoiden ekosysteemit kehittyvät

Eräs hankkeen toimenpiteistä on keinotekoisten pesimäsaarekkeiden tai -lauttojen rakentaminen Isiäiselle ja mahdollisuuksien mukaan myös Sysmän puhdistamonlammelle. Heinolassa tavoitteena on mm. lokkien saaminen takaisin alueelle, joka edistäisi mm. järveltä jo kadonneiden harvinaisten lajien kuten mustakurkku-uikkujen paluuta. Suomessa kokemusta pesimälautoista on verrattain vähän ja jokainen lintuvesikohde on omanlaisensa. Rainer Mäkelä on työskennellyt jo 20 vuoden ajan Lempäälän Ahtialanjärven pesimäsaarekkeiden parissa. Saimme häneltä arvokasta tietoa, jonka avulla saarekkeiden rakentamisessa voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.

Lokki- ja tiirayhdyskunnat toimivat pesimäaikaisena turvana pienpetoja ja munarosvoja vastaan. Ne ottavat nopeasti omakseen keinokarikot tai pesimälautat. Kokemuksen mukaan pinta-alaa kuitenkin täytyy olla riittävästi, jotta yhdyskunta muodostuu. Pesimäsaarekkeiden kehittäminen ja hoitaminen pitkällä aikavälillä on tärkeä osa yhdyskuntien tukemista.

Pesintää tuetaan myös tekopesillä ja linnunpöntöillä. Pesien rakenne ja sijainti suunnitellaan niin, että linnut ottavat ne omakseen. Lempäälässä pesimäsaarekkeiden ja tekopesien avulla on saavutettu merkittäviä tuloksia mm. punasotkan pesinnöissä. Lokkisaari ry:n toimintaan voit tutustua sivustolla
Lokkisaari.fi

Videolla Rainer Mäkelä kertoo tarkemmin pesimäsaarekkeista ja -laatikoista. Pääset mukaan Lempäälän Ahtialanjärvelle.

Kommentit (0)

Helmi-hankkeen blogi

Tämä on Heinolan ja Sysmän Helmi-hankkeiden blogi. Hankkeessa kunnostetaan lintuvesikohteita v 2022-2023.

Rahoittajana toimii Kunta- ja Järjestö-Helmi erityisavustus, YM

Viimeisimmät kirjoitukset

Tutustu kaupungin blogitarjontaan
Etusivu