Jätevesijärjestelmien huolto ja käyttö

Hajajätevesiasetuksen mukaan jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä (uudisrakennuskohteissa jätevesisuunnitelma sisältää samat tiedot) ja jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet.

Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat järjestelmäkohtaiset ja ne tulee säilyttää kiinteistöllä. Jätevesijärjestelmiä tulee käyttää, hoitaa ja huoltaa säännöllisesti ohjeiden mukaan. Huolto- ja kunnossapitotöissä kannattaa käyttää alan ammattilaisia.

Olemassa olevien järjestelmien valvonta kuuluu tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vastuu jätevesijärjestelmän huollosta ja toiminnasta on aina kiinteistön omistajalla.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on laadittava jätevesijärjestelmästä selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesien aiheuttama ympäristökuormitus.

Niiden kiinteistöjen, joilla on vesikäymälä, on tullut laatia jätevesiselvitys 31.12.2005 mennessä ja muiden kiinteistöjen 31.12.2007 mennessä.

Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä / toimitettava valvontaviranomaiselle.

Etusivu