Päivitetty: 23.5.2024

Ympäristönsuojelun opintomatka

Olemme opintomatkalla 28.5. – 29.5. ja paikalla jälleen torstaina 30.5. Kiireellisissä asioissa ole yhteydessä vastaava ympäristösuojelutarkastaja Tarja Laitiseen, puh. +358447888660 / tarja.laitinen@heinola.fi.

———————————————————-

Ympäristönsuojelutarkastajien kesän 2024 loma-ajat:

  • Tarja Laitinen 10. – 16.6., 15.7. – 4.8.
  • Jonne Neuvonen 17.6. – 7.7.
  • Kristiina Myller 31.7. – 4.8.
  • Taru-Tiina Kalliokuusi (Iitti) 1. – 28.7.
  • Nico Piiroinen (Hartola) 17.6. – 14.7.

———————————————————–

Päijät-Hämeen ympäristöviikko

Ympäristöviikkoa vietetään 28. kerran 20.5.-5.6.2024 teemalla Muuttuva ilmasto. Mukana Ympäristöviikossa on koko Päijät-Häme. Ympäristöviikolla kuka tahansa voi järjestää ympäristöaiheisen tapahtuman tai tempauksen, kuten luontoretken, kierrätys- tai siivoustapahtuman, luennon tai vaikkapa avoimien ovien päivän, jossa voi kertoa kiinnostuneille esimerkiksi yrityksen/yhdistyksen ympäristöasioista. Voit ilmoittaa osallistumisesta teemaviikkoon Ympäristöviikon verkkosivuilla www.ymparistoviikko.fi. Sieltä löydät myös lisätietoa teemaviikosta sekä toimintaideoita ja kilpailuja. 

———————————————————–

Miljoona roskapussia -talkoot

Osallistumme tänäkin vuonna Miljoona roskapussia -tapahtumaan. Kampanja on käynnissä 15.4.–5.6.2024, ja tavoitteena on kerätä ihmisen jättämää roskaa yleisiltä alueilta luonnosta ja kaupunkiympäristöstä. Haastamme yritykset, yhteisöt ja kaupunkilaiset mukaan talkoisiin ja tekemään hyvää yhteisen ympäristömme hyväksi.

————————————————————-

Ympäristönsuojelumääräyksiä aiotaan päivittää Heinolassa

Heinolassa/Hartolassa/Sysmässä aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen valmistelu 21.6.2023 pidettävällä työryhmän aloitustilaisuudella. Valmisteluun osallistuu ympäristönsuojelutarkastajan lisäksi lautakunnan jäsenistä koostuva työryhmä. Valmistelun aikana tehdään yhteistyötä myös muiden viranomaisten ja lähikuntien kanssa.

Keskeisimmät muutokset

Päivitystarve liittyy tällä kertaa lähinnä sanamuotojen päivittämiseen ja selkeyttämiseen. Myös joidenkin määräysten tarkentamisen tarpeellisuudesta on käyty alustavaa keskustelua.

Määräysvalmisteluun voi osallistua

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia. Työryhmä valmistelee luonnoksen, joka tulee syksyn aikana nähtäville kunnan verkkosivuille. Luonnoksesta on mahdollista antaa muistutus tai mielipide. Lopullisen päätöksen määräysten päivittämisestä tekee esityksen pohjalta lautakunta.

Määräysvalmistelussa tehdään yhteistyötä myös Heinolan kaupungin ja sen ympäristönsuojelun muiden sopimuskuntien kanssa. Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin päättäjille järjestetään mahdollisuus keskustella keskenään hyvistä ympäristönsuojelun käytännöistä. Muilla yhteistyöalueen kunnilla on ollut jo pidempään käytössä ympäristönsuojelumääräykset ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Lisätiedot: Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja

————————————————

Etusivu