Päivitetty: 16.6.2023

Ympäristönsuojelumääräyksiä aiotaan päivittää Heinolassa

Heinolassa/Hartolassa/Sysmässä aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen valmistelu 21.6.2023 pidettävällä työryhmän aloitustilaisuudella. Valmisteluun osallistuu ympäristönsuojelutarkastajan lisäksi lautakunnan jäsenistä koostuva työryhmä. Valmistelun aikana tehdään yhteistyötä myös muiden viranomaisten ja lähikuntien kanssa.

Keskeisimmät muutokset

Päivitystarve liittyy tällä kertaa lähinnä sanamuotojen päivittämiseen ja selkeyttämiseen. Myös joidenkin määräysten tarkentamisen tarpeellisuudesta on käyty alustavaa keskustelua.

Määräysvalmisteluun voi osallistua

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia. Työryhmä valmistelee luonnoksen, joka tulee syksyn aikana nähtäville kunnan verkkosivuille. Luonnoksesta on mahdollista antaa muistutus tai mielipide. Lopullisen päätöksen määräysten päivittämisestä tekee esityksen pohjalta lautakunta.

Määräysvalmistelussa tehdään yhteistyötä myös Heinolan kaupungin ja sen ympäristönsuojelun muiden sopimuskuntien kanssa. Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin päättäjille järjestetään mahdollisuus keskustella keskenään hyvistä ympäristönsuojelun käytännöistä. Muilla yhteistyöalueen kunnilla on ollut jo pidempään käytössä ympäristönsuojelumääräykset ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Lisätiedot: Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja

————————————————

Kesän loma-ajat

Ympäristönsuojelutarkastajat lomailevat seuraavasti:

Tarja Laitinen 26.6. – 16.7.

Antti Pösö 26.6. – 9.7. ja 24. – 30.7.

Jonne Neuvonen 26.6. – 9.7.

Anni-Sofia Katila (Sysmä) 13.7. – 8.8.

Taru-Tiina Kalliokuusi (Iitti) 3. – 16.7.

Etusivu