Päivitetty: 24.10.2022

Rakennustyön aikainen valvonta: Työnjohtajien ja erityissuunnittelijoiden kelpoisuuden toteaminen, aloituskokoukset ja katselmukset.

Isommissa rakennuskohteissa pidetään yleensä aloituskokous. Vähäisemmissä hankkeissa riittää aloitusilmoitus. Luvan saaneissa kohteissa tehdään rakentamisen aikana viranomaisten toimesta katselmuksia. Tarvittavat katselmukset ja muut tarkastukset määrätään rakennuslupapäätöksessä tai tarvittaessa aloituskokouksessa.

Katselmuksissa todetaan, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty. Lisäksi seurataan, ovatko rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtineet heille kuuluvista tehtävistä.

Katselmuksessa on oltava läsnä vastaava työnjohtaja. Katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja on oltava käytettävissä.

Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa, jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ilman loppukatselmusta tai osittaista loppukatselmusta.​

Ajanvaraukset rakennustarkastajan ja lvi-teknikon katselmuksiin tehdään lupa-assistenttien kautta (asiakaspalvelunumero 03 8493570). Katselmusajan varaa AINA työnjohtaja.

Katselmusten ja tarkastusten suorittajat

Rakennusvalvonta (rakennustarkastaja)

  • rakennuspaikan merkitseminen haja-asutus- ja rantakaava-alueilla
  • pohja-, perustus-, rakenne-, ilmanvaihto-, savuhormi- ja loppukatselmus
  • vastaavalle työnjohtajalle voidaan luvan lupaehdoissa määrätä osa katselmuksista (esim.pohja- ja perustuskatselmus)

Vesilaitos (lvi-teknikko)

  • vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastukset

Kiinteistö- ja mittauspalvelut (maanmittausinsinööri)

  • rakennuspaikan merkitseminen ja sijaintikatselmus asemakaava- ja rakennuskaava-alueilla
Etusivu