Päivitetty: 12.1.2024

Rakentamisen ohjauksen tavoite on edistää hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön aikaansaamista.

Rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa tarvitaan uudisrakentamisen ohella myös mittaviin peruskorjaushankkeisiin. Luvan myöntää kaupungin rakennusvalvontaviranomainen, joka myös neuvoo ja avustaa lupa-asioissa.

Hankkeen rakennuslupa-asiointi hoidetaan parhaiten sähköisen lupapalvelun kautta aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Heinolassa on noudatettava kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle (MRL 14 §).

Heinolan rakennusjärjestys

Heinolan kaupungin rakennusjärjestys tuli voimaan 16.7.2019. Uudistus koskee 16.7.2019 ja myöhemmin tulleita lupahakemuksia.

Etusivu