Päivitetty: 13.6.2024

Tarkastajien kesän 2024 loma-ajat

  • Juha Mara 24.6. – 21.7.
  • Jani Hyttinen 22.7. – 18.8.
  • Eero Kärkkäinen 17. – 30.6., 19.8. – 15.9.
  • Kai Kytö 12.7. – 11.8.

Tavoitat meidät asiakaspalvelunumerostamme (puh. 03 849 3570) koko kesän arkisin klo 9.00 – 15.00.

Jani Hyttisen loman aikana Hartolan lupa-asioita hoitaa Juha Mara.

—————————————————————-

Kesällä rakentamaan?

Kesän rakennusprojekteja varten kannattaa lupahakemukset laittaa vireille hyvissä ajoin ennen kevään luparuuhkaa. Jätä hakemus kaikkine liitteineen maaliskuun aikana, niin saat lupapäätöksen ennen juhannusta!

—————————————————————–

Rakennusvalvonnan kauppapalvelu laajenee entisestään 20.11.2023

Saimme nyt lisättyä palveluun myös Hartolan kuville ja asiakirjoille omat tuoteryhmät;

-HARTOLAN arkistosta kuvien hakeminen

1.5.2021 jälkeen tehtyjen lupapäätösten kuvat löytyvät nyt tästä! Aineistot toimitetaan automaattisesti ja hinta on edullisempi kuin asiantuntijapalveluna toimitettuna. Maksu vain verkkomaksuna.

HARTOLAN arkistosta kuvien hakeminen (sopimusasiakas)

Kuvien haku kuten 1. tuoteryhmässä mutta maksuvaihtoehtona myös lasku.

HARTOLAN arkistosta kuvien ja asiakirjojen tilaaminen (sopimusasiakas)

Tästä voit tilata mm. lupa-asiakirjoja, nykytilannetulosteen sekä Hartolassa tehtyjen vanhojen rakennuslupien kuvia. Tilauksen lopullinen hinta riippuu löydettävien asiakirjojen määrästä, joten maksuvaihtoehtona vain lasku.

Muista käyttää oikeita tuoteryhmiä kun ostat/tilaat kuvia!

Lue lisää kauppapalvelusta arkistopalvelujen sivulta ja käy kurkkaamassa palvelua kauppapalvelun omalta sivulta!

—————————————————————————

Vanhat rakennus- ja toimenpideluvat

Rakennus- ja toimenpidelupia, joista on loppukatselmus jäänyt pitämättä, on vuosien aikana kertynyt paljon (yli 1000 kpl). Käynnistimme keväällä projektin asiakkaiden auttamiseksi vanhojen lupien loppuunsaattamisessa.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty/lähetetään syksyn aikana kirjeitä, joissa ohjeistetaan hakemaan lupa voimaan ja tilaamaan loppukatselmus, jotta luvat ja niiden tuottama oikeusvarmuus saadaan valmiiksi.

Luvan voimaansaattaminen, loppukatselmuksen tilaaminen sekä siitä johtuvat kustannukset ja oikeudelliset vastuut ovat nykyisen omistajan vastuulla huolimatta siitä, kuka luvan on aikoinaan hakenut tai kenen toimesta ao. puutteet ovat syntyneet.

Ennen luvan voimaansaattamista tulee tarkistaa, että lupaehdoissa vaaditut dokumentit ja asiakirjat (suunnitelmat/erityissuunnitelmat/tarkastusasiakirjat) on toimitettu rakennusvalvontaan tai löytyvät kotoa, sillä loppukatselmusta ei voi suorittaa, jos dokumentteja ja asiakirjoja ei löydy.

  • Jos hankkeelle on vaadittu ja hyväksytty vastaava työnjohtaja, kvv- tai iv- työnjohtajat, ole ensin heihin yhteydessä lupa-asian selvittämiseksi.
  • Jos kohteesta puuttuu kaikki erityissuunnitelmat, vastaavat työnjohtajat ja tarkastukset sekä viranomaiskatselmukset, tulee asiakkaan olla yhteydessä rakennusvalvontaan jatkotoimenpideohjeistusta varten.

Lisätietoja rakennusvalvonnasta, rakennusvalvonta@heinola.fi tai asiakaspalvelu 03 849 3570.

Tietolaatikko

Jos saat kirjeen rakennusvalvonnalta, kiinteistöösi liittyvät lupa-asiat eivät ole lainsäädännön mukaisessa kunnossa tai niitä ei ole kirjattu rakennusvalvonnan rekisteriin.

  1. Etsi ja tarkista kiinteistösi lupa-, suunnitelma- ja lopputarkastukseen liittyvät asiat
  2. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan ao. asioiden kuntoon saattamiseksi
  3. Sovi rakennusvalvonnan kanssa loppukatselmukselle ajankohta

Lupa-asiat tulevat ajankohtaisiksi, kun olet esimerkiksi myymässä kiinteistöäsi.

——————————————————

Rakennusvalvonnassa paikan päällä asiointi

Asiakaskäynnit toimistolla VAIN etukäteen varattuna aikana. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostitse.

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on siirtynyt torin laidalle uuteen Asiakaspalvelupiste Spottiin, osoitteeseen Torikatu 8. Kaupungintalon ovet ovat lukossa ja tämän vuoksi kaikki asiointi rakennusvalvonnan toimistoon on sovittava etukäteen.

———————————————–

Hartolan lupien käsittely

Hartolan lupia käsittelee Heinolan rakennustarkastaja Jani Hyttinen, puh. 044 7432236. Jani on tavattavissa maanantaisin Hartolan kunnantalolla klo 9-11. Katselmukset suoritetaan pääasiassa maanantaisin, jolloin tarkastaja on Hartolassa. Johtava rakennustarkastaja Juha Mara hoitaa edelleen ympäristölautakuntaan menevät asiat sekä poikkeamishakemukset.

Heinolan lvi-teknikko Kai Kytö hoitaa myös Hartolan lvi-lupakuvien käsittelyn ja tarkastukset. Yhteydenotot klo 9 – 15 suoraan kai.kyto@heinola.fi / puh. 044 769 4314.

Hartolan kiinteistön omistajat hakevat nyt luvat Heinolan lupapalvelun kautta. Ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön löytyy sähköisen lupapalvelun sivulta.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse 03 849 3570.

 ———————————————————-

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot.

Etusivu