Päivitetty: 2.6.2023

Vanhat rakennus- ja toimenpideluvat

Rakennus- ja toimenpidelupia, joista on loppukatselmus jäänyt pitämättä, on vuosien aikana kertynyt paljon. Olemme nyt aloittaneet projektin vanhojen lupien loppuunsaattamiseksi.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty/lähetetään kesän aikana kirjeitä, joissa ohjeistetaan hakemaan lupa voimaan ja tilaamaan loppukatselmus, jotta luvat saadaan valmiiksi.

Luvan voimaansaattaminen, loppukatselmuksen tilaaminen sekä siitä johtuvat kustannukset ovat nykyisen omistajan vastuulla huolimatta siitä, kuka luvan on aikoinaan hakenut.

——————————————————-

Kesän loma-ajat

Huomioittehan että kesän loma-ajat vaikuttavat lupien käsittelyaikoihin sekä katselmusten pitämiseen. Rakennustarkastajamme lomailevat seuraavasti;

  • Juha Mara 15.6. – 16.7.
  • Eero Kärkkäinen 31.5. -2.7.
  • Jani Hyttinen 17.7. – 13.8. (sijaisena Hartolan osalta Juha Mara)

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelunumerosta sinua palvellaan arkisin klo 9-15 myös loma-aikoina.

———————————————————

Kauppapalvelun toimintaan parannus

2.5.2023 alkaen kauppapalveluun saatiin huima parannus, sillä nyt kaikki meidän arkistossa olevat lupakuvat löytyvät saman tuoteryhmän alta! Lisäksi kuviin saatiin lisättyä kuvaus, joten oikean kuvan valinta on nyt huomattavasti helpompaa.

Kauppapalvelu on sähköinen asiointipalvelumme, jonka kautta voit verkossa ostaa haluamasi lupakuvat ja esimerkiksi kiinteistön nykytilannetulosteen.

Olemme saaneet kauppapalveluun uutena toimintona laskutusmahdollisuuden, joten tuotteita voi nyt ostaa/tilata myös laskulla. Palveluun on lisätty tilattaviksi tuotteiksi mm. lupien tarkastusasiakirjat. Tällä hetkellä kauppapalvelu on tarkoitettu ainoastaan Heinolan alueen kuvien/asiakirjojen ostoon.

Lue lisää kauppapalvelusta arkistopalvelujen sivulta ja käy kurkkaamassa palvelua kauppapalvelun omalta sivulta!

——————————————————

Rakennusvalvonnassa paikan päällä asiointi

Asiakaskäynnit toimistolla VAIN etukäteen varattuna aikana. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostitse.

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on siirtynyt torin laidalle uuteen Asiakaspalvelupiste Spottiin, osoitteeseen Torikatu 8. Kaupungintalon ovet ovat lukossa ja tämän vuoksi kaikki asiointi rakennusvalvonnan toimistoon on sovittava etukäteen.

————————————————–

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelunumeroon 03 849 3570 vastaamme ma-pe klo 9:00 -15:00

—————————————————

Hartolan lupien käsittely

Hartolan lupia käsittelee Heinolan rakennustarkastaja Jani Hyttinen, puh. 044 7432236. Jani on tavattavissa maanantaisin Hartolan kunnantalolla klo 9-11. Katselmukset suoritetaan pääasiassa maanantaisin, jolloin tarkastaja on Hartolassa. Johtava rakennustarkastaja Juha Mara hoitaa edelleen ympäristölautakuntaan menevät asiat sekä poikkeamishakemukset.

Heinolan lvi-teknikko Kai Kytö hoitaa myös Hartolan lvi-lupakuvien käsittelyn ja tarkastukset. Yhteydenotot klo 9 – 15 suoraan kai.kyto@heinola.fi / puh. 044 769 4314.

Hartolan kiinteistön omistajat hakevat nyt luvat Heinolan lupapalvelun kautta. Ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön löytyy sähköisen lupapalvelun sivulta.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse 03 849 3570.

 ———————————————————-

Lämmitysjärjestelmän uudistaminen

Rakennusvalvontaan on tullut kyselyjä lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen liittyvissä avustusasioissa. Alla ohjeita ja linkkejä asiaan liittyen. Lämmitysmuodon muutokseen tarvitaan toimenpidelupa, joten toimenpidelupaa voi hakea ensin, jonka jälkeen todellisten kustannusten mukaan haetaan avustusta.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla 4000/2500 euroa pientalon omistajalle

Pientalojen omistajille myönnetään 1.9.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustusta voidaan myöntää öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 lopulle saakka. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajille, ja sitä voivat hakea yksityishenkilöt ja kuolinpesät. Avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Se käsittelee siis hakemukset kaikkialta Suomesta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin avustusta ei myönnetä. Öljylämmitystä ei voi jättää osaksikaan lämmitysjärjestelmää. Avustusta ei voida myöntää siinäkään tapauksessa, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi, eikä niiltä osin kuin samaan tarkoitukseen myönnetään muuta avustusta tai työhön saadaan kotitalousvähennystä.

Neuvontaa avustuksesta ja lämmitysmuodoista:
Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa myös ELY-keskuksen valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelusta: p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Apua lämmitystavan valintaan tai muihin energiatehokkuuteen liittyviin kysymyksiin tarjoaa Energiaviraston rahoittama ja Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta, jota Päijät-Hämeessä tarjoaa Ramboll: energianeuvonta@ramboll.fi.

Energianeuvonnan puhelimen päivystysaika on tiistaisin klo 9-12 p. 044 9016341. Vastaamattomiin puheluihin palataan mahdollisimman pian.

Linkit lisätietosivuille:

Lisätietoa avustuksesta Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta (ely-keskus.fi)
Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi)
Hakuohje ja lomake Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Kuluttajien energianeuvonnasta (motiva.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Motivan sivuilla (motiva.fi)
Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta (fi.ramboll.com)


Lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa 31.12.2020 asti apua öljylämmityksen vaihtoehtojen kannattavuuslaskelmien tekemiseen HINKU-kunnissa, kuten Heinola, sijaitseville kohteille. Nämä kohteet voivat olla muitakin kuin omakotitaloja (myös esim. taloyhtiöiden tai kunnan rakennuksia). Laskelmia tehdään, SYKE:ssa kehitettyjen kannattavuuslaskurien avulla (hiilineutraalisuomi.f).

Lisätietoa: suunnittelija Miika Rummukainen, SYKE, p. 050 461 3203, miika.rummukainen(at)ymparisto.fi

Pientalon lämmitystapojen vertailuun löytyy myös esitysmuodoltaan havainnollisempi laskuri (motiva.fi).

Soveltuvimmat ratkaisut tapauskohtaisia
Öljylämmityksen vaihtaminen onnistuu sujuvimmin, kun se suunnitellaan hyvin asiantuntija-apua hyödyntäen. Soveltuvimmat ratkaisut, niiden investointikustannukset ja kokonaistaloudellisuus vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti. Lämmitysmuutosta suunnitellessa kannattaa samalla tarkastella myös pientalon energiatehokkuuden parantamista. Soveltuvia lämmitysmuotoja öljylämmityksen tilalle ovat mm. maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö, puupohjaiset lämmitysmuodot, kuten pellettilämmitys sekä ilmalämpöpumppujen ja sähkölämmityksen yhdistelmä, jossa voidaan hyödyntää aurinkovoimaakin.

Vaihtaminen pois fossiilisesta öljystä on konkreettinen teko ilmaston puolesta ja luo myös työtä ympäri Suomen.

——————————————————-

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot.

Etusivu