Päivitetty: 26.1.2023

Kauppapalveluun lisää tuotteita ja laskutusmahdollisuus (koskee vain Heinolan aluetta)

Kauppapalvelu on sähköinen asiointipalvelumme, jonka kautta voit verkossa ostaa haluamasi lupakuvat ja esimerkiksi kiinteistön nykytilannetulosteen.

Olemme saaneet kauppapalveluun uutena toimintona laskutusmahdollisuuden, joten tuotteita voi nyt ostaa/tilata myös laskulla. Palveluun on lisätty tilattaviksi tuotteiksi mm. lupien tarkastusasiakirjat sekä kuvat, joita ei sähköisesti löydy.

Lue lisää kauppapalvelusta arkistopalvelujen sivulta ja käy kurkkaamassa palvelua kauppapalvelun omalta sivulta!

——————————————————

Tiedotus kiinteistön omistajille

Talvi on tullut ja lumikuormia tulee taas seurata

Kiinteistöjen omistajien velvollisuutena on tarkkailla tilannetta ja kehotamme ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli lumikuormat katolla niin vaativat.

Suurten hallien kattorakenteita on syytä tarkkailla. Kiinteistön omistajan on seurattava lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan, myös jos lunta on kertynyt erityisen runsaasti vain jollekin osalle kattoa.

Kiinteistöjen omistajien on huolehdittava siitä, että lumen ja jäiden putoaminen estetään kulkuväylille tai paikkoihin, jossa se aiheuttaa vaaraa henkilöille tai omaisuudelle.

Alueelliset ja ajankohtaiset tiedot kattojen lumikuormista, jotka sisältävät mm. peruslumikuormien tilanteet, ylitykset sekä lumenpudotus ohjeet, ovat nähtävissä osoitteissa:

https://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/lumi2/vesitilanne.html

https://www.vesi.fi/karttapalvelu/?theme=finnlumi&teema=lumikuormatilanne

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lumikuorma_kasvaa_koko_maassa__SYKE_suos(62399)

Heinolassa 21.12.2022

Heinolan kaupungin rakennusvalvonta

—————————————————-

Rakennusvalvonnassa paikan päällä asiointi

Asiakaskäynnit toimistolla VAIN etukäteen varattuna aikana. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostitse.

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on siirtynyt torin laidalle uuteen Asiakaspalvelupiste Spottiin, osoitteeseen Torikatu 8. Kaupungintalon ovet ovat lukossa ja tämän vuoksi kaikki asiointi rakennusvalvonnan toimistoon on sovittava etukäteen.

————————————————–

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelunumeroon 03 849 3570 vastaamme ma-pe klo 9:00 -15:00

—————————————————

Hartolan lupien käsittely

Hartolan lupia käsittelee Heinolan rakennustarkastaja Jani Hyttinen, puh. 044 7432236. Jani on tavattavissa maanantaisin Hartolan kunnantalolla klo 9-11. Katselmukset suoritetaan pääasiassa maanantaisin, jolloin tarkastaja on Hartolassa. Johtava rakennustarkastaja Juha Mara hoitaa edelleen ympäristölautakuntaan menevät asiat sekä poikkeamishakemukset.

Heinolan lvi-teknikko Kai Kytö hoitaa myös Hartolan lvi-lupakuvien käsittelyn ja tarkastukset. Yhteydenotot klo 9 – 15 suoraan kai.kyto@heinola.fi / puh. 044 769 4314.

Hartolan kiinteistön omistajat hakevat nyt luvat Heinolan lupapalvelun kautta. Ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön löytyy sähköisen lupapalvelun sivulta.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse 03 849 3570.

 ———————————————————-

Lämmitysjärjestelmän uudistaminen

Rakennusvalvontaan on tullut kyselyjä lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen liittyvissä avustusasioissa. Alla ohjeita ja linkkejä asiaan liittyen. Lämmitysmuodon muutokseen tarvitaan toimenpidelupa, joten toimenpidelupaa voi hakea ensin, jonka jälkeen todellisten kustannusten mukaan haetaan avustusta.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla 4000/2500 euroa pientalon omistajalle

Pientalojen omistajille myönnetään 1.9.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustusta voidaan myöntää öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 lopulle saakka. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajille, ja sitä voivat hakea yksityishenkilöt ja kuolinpesät. Avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Se käsittelee siis hakemukset kaikkialta Suomesta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin avustusta ei myönnetä. Öljylämmitystä ei voi jättää osaksikaan lämmitysjärjestelmää. Avustusta ei voida myöntää siinäkään tapauksessa, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi, eikä niiltä osin kuin samaan tarkoitukseen myönnetään muuta avustusta tai työhön saadaan kotitalousvähennystä.

Neuvontaa avustuksesta ja lämmitysmuodoista:
Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa myös ELY-keskuksen valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelusta: p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Apua lämmitystavan valintaan tai muihin energiatehokkuuteen liittyviin kysymyksiin tarjoaa Energiaviraston rahoittama ja Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta, jota Päijät-Hämeessä tarjoaa Ramboll: energianeuvonta@ramboll.fi.

Energianeuvonnan puhelimen päivystysaika on tiistaisin klo 9-12 p. 044 9016341. Vastaamattomiin puheluihin palataan mahdollisimman pian.

Linkit lisätietosivuille:

Lisätietoa avustuksesta Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta (ely-keskus.fi)
Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi)
Hakuohje ja lomake Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Kuluttajien energianeuvonnasta (motiva.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Motivan sivuilla (motiva.fi)
Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta (fi.ramboll.com)


Lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa 31.12.2020 asti apua öljylämmityksen vaihtoehtojen kannattavuuslaskelmien tekemiseen HINKU-kunnissa, kuten Heinola, sijaitseville kohteille. Nämä kohteet voivat olla muitakin kuin omakotitaloja (myös esim. taloyhtiöiden tai kunnan rakennuksia). Laskelmia tehdään, SYKE:ssa kehitettyjen kannattavuuslaskurien avulla (hiilineutraalisuomi.f).

Lisätietoa: suunnittelija Miika Rummukainen, SYKE, p. 050 461 3203, miika.rummukainen(at)ymparisto.fi

Pientalon lämmitystapojen vertailuun löytyy myös esitysmuodoltaan havainnollisempi laskuri (motiva.fi).

Soveltuvimmat ratkaisut tapauskohtaisia
Öljylämmityksen vaihtaminen onnistuu sujuvimmin, kun se suunnitellaan hyvin asiantuntija-apua hyödyntäen. Soveltuvimmat ratkaisut, niiden investointikustannukset ja kokonaistaloudellisuus vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti. Lämmitysmuutosta suunnitellessa kannattaa samalla tarkastella myös pientalon energiatehokkuuden parantamista. Soveltuvia lämmitysmuotoja öljylämmityksen tilalle ovat mm. maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö, puupohjaiset lämmitysmuodot, kuten pellettilämmitys sekä ilmalämpöpumppujen ja sähkölämmityksen yhdistelmä, jossa voidaan hyödyntää aurinkovoimaakin.

Vaihtaminen pois fossiilisesta öljystä on konkreettinen teko ilmaston puolesta ja luo myös työtä ympäri Suomen.

——————————————————-

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot.

Etusivu