Päivitetty: 27.2.2024

Kesällä rakentamaan?

Kesän rakennusprojekteja varten kannattaa lupahakemukset laittaa vireille hyvissä ajoin ennen kevään luparuuhkaa. Jätä hakemus kaikkine liitteineen maaliskuun aikana, niin saat lupapäätöksen ennen juhannusta!

—————————————————————–

Rakennusvalvonnan kauppapalvelu laajenee entisestään 20.11.2023

Saimme nyt lisättyä palveluun myös Hartolan kuville ja asiakirjoille omat tuoteryhmät;

-HARTOLAN arkistosta kuvien hakeminen

1.5.2021 jälkeen tehtyjen lupapäätösten kuvat löytyvät nyt tästä! Aineistot toimitetaan automaattisesti ja hinta on edullisempi kuin asiantuntijapalveluna toimitettuna. Maksu vain verkkomaksuna.

HARTOLAN arkistosta kuvien hakeminen (sopimusasiakas)

Kuvien haku kuten 1. tuoteryhmässä mutta maksuvaihtoehtona myös lasku.

HARTOLAN arkistosta kuvien ja asiakirjojen tilaaminen (sopimusasiakas)

Tästä voit tilata mm. lupa-asiakirjoja, nykytilannetulosteen sekä Hartolassa tehtyjen vanhojen rakennuslupien kuvia. Tilauksen lopullinen hinta riippuu löydettävien asiakirjojen määrästä, joten maksuvaihtoehtona vain lasku.

Muista käyttää oikeita tuoteryhmiä kun ostat/tilaat kuvia!

Lue lisää kauppapalvelusta arkistopalvelujen sivulta ja käy kurkkaamassa palvelua kauppapalvelun omalta sivulta!

—————————————————————————

Vanhat rakennus- ja toimenpideluvat

Rakennus- ja toimenpidelupia, joista on loppukatselmus jäänyt pitämättä, on vuosien aikana kertynyt paljon (yli 1000 kpl). Käynnistimme keväällä projektin asiakkaiden auttamiseksi vanhojen lupien loppuunsaattamisessa.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty/lähetetään syksyn aikana kirjeitä, joissa ohjeistetaan hakemaan lupa voimaan ja tilaamaan loppukatselmus, jotta luvat ja niiden tuottama oikeusvarmuus saadaan valmiiksi.

Luvan voimaansaattaminen, loppukatselmuksen tilaaminen sekä siitä johtuvat kustannukset ja oikeudelliset vastuut ovat nykyisen omistajan vastuulla huolimatta siitä, kuka luvan on aikoinaan hakenut tai kenen toimesta ao. puutteet ovat syntyneet.

Ennen luvan voimaansaattamista tulee tarkistaa, että lupaehdoissa vaaditut dokumentit ja asiakirjat (suunnitelmat/erityissuunnitelmat/tarkastusasiakirjat) on toimitettu rakennusvalvontaan tai löytyvät kotoa, sillä loppukatselmusta ei voi suorittaa, jos dokumentteja ja asiakirjoja ei löydy.

  • Jos hankkeelle on vaadittu ja hyväksytty vastaava työnjohtaja, kvv- tai iv- työnjohtajat, ole ensin heihin yhteydessä lupa-asian selvittämiseksi.
  • Jos kohteesta puuttuu kaikki erityissuunnitelmat, vastaavat työnjohtajat ja tarkastukset sekä viranomaiskatselmukset, tulee asiakkaan olla yhteydessä rakennusvalvontaan jatkotoimenpideohjeistusta varten.

Lisätietoja rakennusvalvonnasta, rakennusvalvonta@heinola.fi tai asiakaspalvelu 03 849 3570.

Tietolaatikko

Jos saat kirjeen rakennusvalvonnalta, kiinteistöösi liittyvät lupa-asiat eivät ole lainsäädännön mukaisessa kunnossa tai niitä ei ole kirjattu rakennusvalvonnan rekisteriin.

  1. Etsi ja tarkista kiinteistösi lupa-, suunnitelma- ja lopputarkastukseen liittyvät asiat
  2. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan ao. asioiden kuntoon saattamiseksi
  3. Sovi rakennusvalvonnan kanssa loppukatselmukselle ajankohta

Lupa-asiat tulevat ajankohtaisiksi, kun olet esimerkiksi myymässä kiinteistöäsi.

———————————————————

Kauppapalvelun toimintaan parannus

2.5.2023 alkaen kauppapalveluun saatiin huima parannus, sillä nyt kaikki meidän arkistossa olevat lupakuvat löytyvät saman tuoteryhmän alta! Lisäksi kuviin saatiin lisättyä kuvaus, joten oikean kuvan valinta on nyt huomattavasti helpompaa.

Kauppapalvelu on sähköinen asiointipalvelumme, jonka kautta voit verkossa ostaa haluamasi lupakuvat ja esimerkiksi kiinteistön nykytilannetulosteen.

Olemme saaneet kauppapalveluun uutena toimintona laskutusmahdollisuuden, joten tuotteita voi nyt ostaa/tilata myös laskulla. Palveluun on lisätty tilattaviksi tuotteiksi mm. lupien tarkastusasiakirjat. Tällä hetkellä kauppapalvelu on tarkoitettu ainoastaan Heinolan alueen kuvien/asiakirjojen ostoon.

Lue lisää kauppapalvelusta arkistopalvelujen sivulta ja käy kurkkaamassa palvelua kauppapalvelun omalta sivulta!

——————————————————

Rakennusvalvonnassa paikan päällä asiointi

Asiakaskäynnit toimistolla VAIN etukäteen varattuna aikana. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostitse.

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on siirtynyt torin laidalle uuteen Asiakaspalvelupiste Spottiin, osoitteeseen Torikatu 8. Kaupungintalon ovet ovat lukossa ja tämän vuoksi kaikki asiointi rakennusvalvonnan toimistoon on sovittava etukäteen.

———————————————–

Hartolan lupien käsittely

Hartolan lupia käsittelee Heinolan rakennustarkastaja Jani Hyttinen, puh. 044 7432236. Jani on tavattavissa maanantaisin Hartolan kunnantalolla klo 9-11. Katselmukset suoritetaan pääasiassa maanantaisin, jolloin tarkastaja on Hartolassa. Johtava rakennustarkastaja Juha Mara hoitaa edelleen ympäristölautakuntaan menevät asiat sekä poikkeamishakemukset.

Heinolan lvi-teknikko Kai Kytö hoitaa myös Hartolan lvi-lupakuvien käsittelyn ja tarkastukset. Yhteydenotot klo 9 – 15 suoraan kai.kyto@heinola.fi / puh. 044 769 4314.

Hartolan kiinteistön omistajat hakevat nyt luvat Heinolan lupapalvelun kautta. Ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön löytyy sähköisen lupapalvelun sivulta.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse 03 849 3570.

 ———————————————————-

Lämmitysjärjestelmän uudistaminen

Rakennusvalvontaan on tullut kyselyjä lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen liittyvissä avustusasioissa. Alla ohjeita ja linkkejä asiaan liittyen. Lämmitysmuodon muutokseen tarvitaan toimenpidelupa, joten toimenpidelupaa voi hakea ensin, jonka jälkeen todellisten kustannusten mukaan haetaan avustusta.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla 4000/2500 euroa pientalon omistajalle

Pientalojen omistajille myönnetään 1.9.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustusta voidaan myöntää öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 lopulle saakka. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajille, ja sitä voivat hakea yksityishenkilöt ja kuolinpesät. Avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Se käsittelee siis hakemukset kaikkialta Suomesta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin avustusta ei myönnetä. Öljylämmitystä ei voi jättää osaksikaan lämmitysjärjestelmää. Avustusta ei voida myöntää siinäkään tapauksessa, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi, eikä niiltä osin kuin samaan tarkoitukseen myönnetään muuta avustusta tai työhön saadaan kotitalousvähennystä.

Neuvontaa avustuksesta ja lämmitysmuodoista:
Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa myös ELY-keskuksen valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelusta: p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Apua lämmitystavan valintaan tai muihin energiatehokkuuteen liittyviin kysymyksiin tarjoaa Energiaviraston rahoittama ja Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta, jota Päijät-Hämeessä tarjoaa Ramboll: energianeuvonta@ramboll.fi.

Energianeuvonnan puhelimen päivystysaika on tiistaisin klo 9-12 p. 044 9016341. Vastaamattomiin puheluihin palataan mahdollisimman pian.

Linkit lisätietosivuille:

Lisätietoa avustuksesta Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta (ely-keskus.fi)
Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi)
Hakuohje ja lomake Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Kuluttajien energianeuvonnasta (motiva.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Motivan sivuilla (motiva.fi)
Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta (fi.ramboll.com)


Lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa 31.12.2020 asti apua öljylämmityksen vaihtoehtojen kannattavuuslaskelmien tekemiseen HINKU-kunnissa, kuten Heinola, sijaitseville kohteille. Nämä kohteet voivat olla muitakin kuin omakotitaloja (myös esim. taloyhtiöiden tai kunnan rakennuksia). Laskelmia tehdään, SYKE:ssa kehitettyjen kannattavuuslaskurien avulla (hiilineutraalisuomi.f).

Lisätietoa: suunnittelija Miika Rummukainen, SYKE, p. 050 461 3203, miika.rummukainen(at)ymparisto.fi

Pientalon lämmitystapojen vertailuun löytyy myös esitysmuodoltaan havainnollisempi laskuri (motiva.fi).

Soveltuvimmat ratkaisut tapauskohtaisia
Öljylämmityksen vaihtaminen onnistuu sujuvimmin, kun se suunnitellaan hyvin asiantuntija-apua hyödyntäen. Soveltuvimmat ratkaisut, niiden investointikustannukset ja kokonaistaloudellisuus vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti. Lämmitysmuutosta suunnitellessa kannattaa samalla tarkastella myös pientalon energiatehokkuuden parantamista. Soveltuvia lämmitysmuotoja öljylämmityksen tilalle ovat mm. maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö, puupohjaiset lämmitysmuodot, kuten pellettilämmitys sekä ilmalämpöpumppujen ja sähkölämmityksen yhdistelmä, jossa voidaan hyödyntää aurinkovoimaakin.

Vaihtaminen pois fossiilisesta öljystä on konkreettinen teko ilmaston puolesta ja luo myös työtä ympäri Suomen.

——————————————————-

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot.

Etusivu