Syysruska parkkialueella

Päivitetty: 6.6.2024

Kiinteistö- ja mittauspalvelu tuottaa kaupungin tarvitsemia erilaista suunnittelua tukevia mittauksia, rakennusvalvontamittauksia sekä kantakartan ylläpidon edellyttämiä maastomittauksia.

Tonttien mittaukseen liittyviä palveluja ovat kiinteistönmuodostusmittaukset sekä rajanäytöt.

Rakennusvalvontamittauksissa asemakaava-alueella merkitään rakennuksen paikka ja korkeusasema sekä suoritetaan sijaintikatselmus rakennusluvan mukaisesti.

Muita mittauspalveluita suoritetaan tilauksesta aikataulun salliessa.

HUOM. Tilaukset mittauksista on tehtävä viimeistään kolme päivää ennen mittausajankohtaa!

Etusivu