Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Vierumäen (30) kaupunginosan korttelia 19 Asematien ja Veljespolun välissä sekä Sahatien ja Veljespolun katualueita.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Versowoodin pääkonttorin rakentuminen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta päätti 21.6.2022 aloittaa asemakaavan muutoksen 710 Versowoodin pääkonttori ja samalla asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.7.2022 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.7. – 14.8.2022
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kuulutus

710 Versowoodin pääkonttori asemakaavakartta

710 Versowoodin pääkonttori osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

710 Versowoodin pääkonttori kaavaselostus liitteineen

Etusivu