Päivitetty: 12.1.2023

Asemakaavan muutos

Pääkonttori Asematieltä katsottuna (havainnekuva: Planetary Architecture).

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Vierumäen (30) kaupunginosan korttelia 19 Asematien ja Veljespolun välissä sekä Sahatien ja Veljespolun katualueita.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Versowoodin pääkonttorin rakentuminen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta asetti 26.10.2022 kaavaehdotuksen nähtäville.

Elinvoimalautakunta käsittelee 18.1.2023 asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.7.2022 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.7. – 14.8.2022
  • Kaavaehdotus nähtävillä 5.11. – 5.12.2022
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kuulutus

Kaavakartta

Tonttijako TJ 1243

Kaavaselostus liitteineen

Kaavaluonnoksen asiakirjat:

710 Versowoodin pääkonttori asemakaavakartta

710 Versowoodin pääkonttori osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

710 Versowoodin pääkonttori kaavaselostus liitteineen

Etusivu