Päivitetty: 17.11.2021

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Supin (4) kaupunginosassa entisen paloaseman tonttia. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,1 hehtaaria.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa entisen paloaseman monipuolinen käyttö. Tontin takaosaan mahdollistetaan lisärakentaminen.

Suunnitteluvaiheet

Tekninen lautakunta 8.3.2016 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 695 Vanha paloasema.
Elinvoimalautakunta 6.10.2021 asetti kaavaehdotuksen nähtäville .

Laatija: kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.4.2016 – 16.10.2021
  • Kaavaluonnos nähtävillä 26.2. – 26.3.2019
  • Kaavaehdotus nähtävillä 5.11. – 6.12.2021

Nähtävillä olevat asiakirjalinkit:

Etusivu