Päivitetty: 10.7.2023

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1) kaupunginosassa sijaitsevia Kylpylän lähialueita. Alueeseen kuuluu Kylpylän alue, Kylpylänpuisto sekä vesi- ja katualueita.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mm. mahdollistaa entisen kylpylän rakennusten joustava käyttö, kortteliin sijoittuva täydennysrakentaminen, venepalveluiden kehittäminen ja pysäköintiratkaisut.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta päätti 21.6.2022 aloittaa asemakaavan muutoksen 694 Kylpylän ranta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 29.7.2022.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.7.2022 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

694 Kylpylänranta osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asemakaavamuutoksen alustava aluerajaus

Kuulutus

Etusivu