Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

694 Kylpylänranta asemakaavamuutosalueeseen on liitetty elinvoimalautakunnan 16.8.2023 tekemällä päätöksellä vireillä oleva asemakaavan muutos 681 Rantakasino.

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1) ja Niemelän (10) kaupunginosissa sijaitsevia Kylpylän lähialueita sekä Casinon ja matkustajasataman aluetta. Alueeseen kuuluu Kylpylän alue, Kylpylänpuisto, Kylpylän uimaranta-alue, Heinolan satama, uimarannan pohjoispuolella sijaitseva veneranta-alue sekä vesi- ja katualueita.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mm. mahdollistaa entisen kylpylän rakennusten joustava käyttö, kortteliin sijoittuva täydennysrakentaminen, uimaranta-alueen rakennusalojen ja rakennusoikeuksien tarkistaminen sekä venepalveluiden kehittäminen ja pysäköintiratkaisut.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta päätti 21.6.2022 aloittaa asemakaavan muutoksen 694 Kylpylän ranta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 29.7.2022. Kaavaluonnos oli nähtävillä 4.11.-5.12.2023.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.7.2022 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 4.11.-5.12.2023
  • Kaavaehdotus nähtävillä 6.3.-6.4.2024
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Asiakirjalinkit

Kuulutus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavakartta .pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostuksen liitteet.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmat asiakirjalinkit

Kaavaluonnos.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaselostus liitteineen.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Havainnekuvat.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu