Päivitetty: 25.1.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Rainion kaupunginosassa entisen reumasairaalan alueella.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on mahdollistaa vanhan Reuman sairaala-alueen monipuolinen käyttö palveluihin ja asumiseen.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta päätti kaavamuutoksen vireilletulosta 22.9.2015 § 109.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.102015 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville

686 Rainion eteläosa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Etusivu