Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Vierumäen kylän alueella Vääksyntie (313) pohjoispuolella ja moottoritien (vt 4) länsipuolella.

Tavoitteet ja sisältö

Heinolan kaupunki on tutkinut EAKR-hankkeessa, “Maankäytön suunnittelu asukkaiden ja yritysten näkökulmasta” teollisuusalueiden sijoittamista Heinolan kaupungin alueelle. Heikkimäki Vierumäellä, moottoritien ja sen liittymän välittömässä läheisyydessä on yksi logistisesti houkuttelevimmista ja näkyvimmistä teollisuuteen sopivista alueista Heinolassa.

Näkyvyys moottoritielle, alueen toimiminen Heinolan kaupungin eteläisenä “sisääntuloporttina” ja sijainti Vierumäen kylän läheisyydessä asettavat suunnittelulle ja rakentamiselle maisemallisia ja kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Lisäksi maaston pienipiirteisyys ja suuret korkeusvaihtelut tekevät alueen suunnittelusta ja rakentamisesta vaativamman.

Tavoitteena on asemakaavoittaa tilaa vaativille, keksisuurille ja suurille yrityksille teollisuustontteja hyvien ja näkyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville 11.10.2016 § 135. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 6.3.2017 § 8. 

Laatija: kaavoitusarkkitehti Juha Poskela.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 12.6.2014 – 28.10.2016
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.10 – 13.11.2015
  • Kaavaehdotus nähtävillä 28.10. – 28.11.2016
  • Lainvoimaisuuskuulutus 15.2.2018
Asiakirjat
Etusivu