Yhdessä varaudumme mahdollisiin häiriötilanteisiin

Yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien ja niistä johtuvien häiriötilanteiden kirjo on laaja. Yhteistä niille on, että ne kaikki tapahtuvat jonkin kunnan alueella tai niiden vaikutukset ulottuvat kuntalaisiin.

Varautumalla kunta huolehtii, että kuntalaisille tärkeät palvelut ja päätöksenteko toimivat myös normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilanteiden aikana palveluissa voi esiintyä katkoksia, mutta pyrkimyksenä on, että palvelut palautuvat normaaliksi mahdollisimman pian. Yleistoimivalta antaa kunnille laajan mahdollisuuden toimia kuntalaisten hyväksi erilaisissa häiriötilanteissa.

Heinolan kaupunki on varautunut erilaisiin häiriötilanteisiin

  • huolehtimalla oman valmiussuunnittelun ajantasaisuudesta
  • osallistumalla alueelliseen valmiutta ja varautumista edistävään työryhmätyöskentelyyn
  • kouluttamalla ja kurssittamalla työntekijöitään valmiuden ja varautumisen teemoista
  • sekä osallistumalla alueellisiin valmiusharjoituskokonaisuuksiin.

Heinolan kaupungin varautumista johtaa kaupunginjohtaja ja toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii toimialajohto. Jos häiriötilanne vaikuttaa koko kaupungin toimintaan tai on muutoin laaja, kaupungin toimintaa johtaa valmiussuunnitelman mukaisesti häiriö- ja erityistilanteiden johtoryhmä. Tätä johtoryhmää johtaa kaupunginjohtaja ja siihen kuuluu kaupungin muuta johtoa ja asiantuntijoita. Kaupunki tiedottaa mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä tilanteen kehittymisestä monikanavaisesti: verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä tiedotusvälineiden avulla.

Myös kaupunkilaisten on syytä varautua arjen häiriöihin, missä tahansa liikutaankin. Pelastustoimi kehottaa ihmisiä varautumaan omassa arjessaan seuraavasti:

Turvallinen koti-, työ- ja muu toimintaympäristö on tärkeä meille kaikille. Huolehdi omalta osaltasi ympäristösi turvallisuudesta. Varoittimet, alkusammutusvälineet, poistumisreitit ja oikea toiminta auttavat onnettomuustilanteessa. Turvallisessa toimintaympäristössä ennaltaehkäistään myös tapaturmia, pidetään huolta muista ihmisistä, rakennusten turvallisuudesta sekä huolehditaan turvavarusteiden ja -välineiden toimintakunnosta. Lisäksi varaudutaan myös häiriötilanteisiin, kuten myrskyihin, tulviin ja pitkiin sähkökatkoksiin.

Heinolan kaupungin verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa häiriötilanneohjeistuksista. Käydessäsi sivustolla tarkista samalla, onko varautumisesi riittävällä tasolla esimerkiksi kotivaran osalta!

Turvallista joulua ja vuoden vaihtumista kaikille!

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu